Makaleler, Podcast ve Dersler

Enerji tüketimi ev büyüklüğünden etkileniyor. Ama ya evdeki yaş dağılımından?

MIT’den Paul Joskow’un Teşvik Düzenlemeleri ile Elektrik İletim ve Dağıtımın Genişletilmesi çalışma kağıdı.

2022 sonrası Avrupa’da Rus gazının ekonomik değerinin nicelleştirilmesi.2026’ya kadar gaz fiyat farkları önemli sonra LNG’den dolayı çok da sıkışık değil demiş özet.

IFRI’den Marc Antoine Eyl-Mazzega’nın “Yeşil Mutabakat Vahşi Bir Dünyaya Nasıl Uyum Sağlayabilir

Avrupa karbon piyasalarını ne hareket ettiriyor?

ICIS’in 2024 LNG küresel arz-talep görünümü

Açık erişim “International Journal of Electrical Power &Energy Systems

Podcast – “One Grid to Rule them all?”, makalesi de “Güçte Birlik, Birlikte Güç: AB neden daha entegre elektrik piyasalarına ihtiyaç duyuyor?

DTU 31761 dersi – Elektrik piyasasında yenilenebilir dersleri

Birleşmiş Milletlerin “Drafting Resolutions“, Müzakereler ve nasıl taslak belgeler yazılır dökümanı

Benzin ve dizel farkı

Çin , dünyanın en büyük araba ihracatçısı

Fransız nükleer program maliyetleri

Hangi kaynağa ne kadar alan gerekiyor, ne kadar malzeme tüketiyor.