Python ile Enerji Analizi (barissanli.com/python)

Baslangic
Python'a Giris - Petrol fiyat modeli
Gelecek/Futures fiyatları indirme
Kisa kodlama: Monte Carlo ile Pi hesabi
Oil price analysis(English)
Kayitzinciri(blockchain) Proof of work
Petrol fiyat analizi
Monte Carlo ile Petrol fiyat tahmini
Enerji depolama simulasyonu
Turkiye araba projeksiyonu
tr-bsanli-OilPrice

Petrol fiyatları analizi- Aylık, Haftalık ve Günlük değişimlerin analizi

Baris Sanli barissanli2@gmail.com

www.barissanli.com/python

Petrol fiyatları genelde tahmin edilemez. Fakat petrol fiyat hareketlerinin tabii ki mevsimselliği var. Mesela Çin'in yeni yılı, Batı dünyasındaki resmi tatiller, ABD sürüş sezonu, rafinerilerin bakım sezonları... Veriye baktığımızda bunları görebilecek miyiz?

Bu yazıda Python'a yeni başlayanlar için ABD Enerji Bilgi Dairesi EIA'dan Brent petrol fiyatının günlük verisini indirerek üzerinde işlemleri göstermeye çalışıyorum.

Python öğrenmek R'a göre biraz daha zor. Kütüphaneler, kurallar... Ama Python, son 5 yıldaki BASIC dili gibi oldu. Yani biraz öğrenince, internette arama ile her derde deva bir reçete bulunabiliyor. Öğrenmek ise zaman alıyor. Unutmayalım, öğrenmek eğlenceli olsa herkes ders çalışırdı.....

Bu yazıda:

 • Petrol fiyatlarını internetten indirecek,
 • Veri setindeki değişimlere bakacağız, biraz da filtrelemeye giriş
 • Gruplama ve pivot tablo komutları
 • Sonra da dönemsel verileri inceleyeceğiz

Ben Python ve R için Jupyter tavsiye ediyorum. Bu dosyada zaten Jupyter Notebook ile yazıldı. Bir defa kurunca kullanımı kolay rahat. Windows/linux/mac için Anaconda indirmeniz yeterli. Bir komuttan sonra kırmızı renkli uyarı mesajı gelir ise onu internette aratın. Kütüphaneyi bulamadıysa, yeni terminal açıp pip install kütüphane_ismi yapmanız yeterli

## Veri

Veriyi internetten indiriyoruz, ben bu dosyayı yazarken 8043 küsur nokta vardı. Veri dosyası güncellendikçe veri sayısı artar.

EIA'in verileri webde Excel formatında buradan indirilebilir https://www.eia.gov/dnav/pet/hist_xls/RBRTEd.xls . 1987'den beri her gün petrol kapanış fiyatlarını içeriyor

Kütüphaneler

Başlamadan önce, ben Python'da her uyarının ekrana gelmesini sevmiyorum. O yüzden uyarıları aşağıdaki komutla bastırıyorum

In [1]:
# Supress warnings
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

Analiz için gerekli kütüphanelerden numpy(sayısal analiz) ve matplotlib(çizim) kütüphanelerini tek satır bir komutla %pylab inline ile dahil edebiliyoruz.

In [2]:
# %pylab inline komutu ile numpy, matplotlib dahil edilir
%pylab inline

# veri düzenlemeleri için de Pandas'ı pd olarak alalım
import pandas as pd
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib

Veriye ilk bakış

Tüm örnek boyunca tek bir veri kullanacağımdan, ana veriyi indirerek prices adlı bir değişkene yükleyeceğim. Bunun üzerinde değişiklikleri yaparsam, değişen halini başka değişkenlere yükleyeceğim. Internet bağlantısı var ise, dosyayı read_excel komutu ile indirebiliriz. Eğer kütüphaneyi bulamazsa Terminal açarak xlrd yani Excel dosyası okuma kütüphanesini kurabilirsiniz. Bilgisayarınıza otomatik kurar. Bunun için

 • Terminal/Konsol'a çıkıp xlrd kurmak için "pip install xlrd" yazıyoruz
 • Veri kaynak noktamı da Brent_data olarak tanımlıyorum
In [3]:
Brent_data="https://www.eia.gov/dnav/pet/hist_xls/RBRTEd.xls"

read_excel internetten dosyayı alarak Pandas'ın meşhur veri çerçevelerine çevirir. Fakat bir Excel dosyasının başında boş satırlar, sütünlar olabilir. Ayrıca veri birden çok alt sayfada da olabilir. Bu yüzden çalışma sayfası "Data 1"'de 2 satır atlayarak veri çekmeye başlıyoruz

In [4]:
prices=pd.read_excel("https://www.eia.gov/dnav/pet/hist_xls/RBRTEd.xls",sheet_name="Data 1", skiprows=2)

Verimizin kaç satır/sütun olduğunu .shape alt özelliği görebiliriz.

In [5]:
prices.shape
Out[5]:
(8048, 2)

Verimizin 8048 satır ve 2 sütunu var. Python da (satır,sütun) şeklinde veri tanımları vardır. Şimdi verimizin baş ve son tarafına bakalım Sırasıyla head ve tail komutları ile verinin başını ve sonunu görebiliriz. İstersek baştaki ya da sondaki kaç satırı görmek istediğimizi de parantez içinde ekleyebiliriz.

In [6]:
#ilk 4 satır
prices.head(4)
Out[6]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
0 1987-05-20 18.63
1 1987-05-21 18.45
2 1987-05-22 18.55
3 1987-05-25 18.60
In [7]:
# son 3 satır
prices.tail(3)
Out[7]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
8045 2019-01-31 62.46
8046 2019-02-01 61.86
8047 2019-02-04 62.26

And let's see the column titles with list command

In [8]:
list(prices)
Out[8]:
['Date', 'Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)']

Çizim

%pylab inline komutu kullandığımızdan plot yazarak doğrudan veriyi görebiliriz.

UYARI: %pylab inline komutunu baştaki gibi çalıştırmadıysanız, ne plot'u bulabilir ne de çizim yapar.

Veri setimizdeki alt verileri görmek için prices[' yazdıktan sonra TAB'a basmamız yeterli, Jupyter de otomatik tamamlama özelliği var . Ben mesela Europe yazıp TAB'a basınca alt veri geliyor

In [9]:
plot(prices['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'])
Out[9]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f37846d86d8>]

Histogram

Histogram veri setimizin nasıl dağıldığını gösterir ve sadece hist komutu ile çağrılır. Verimizin normal mi dağıldığı, şişman kuyruklar (yani uç olaylar) histogram ile görülebilir.

Şimdi petrol fiyatlarının dağılımını görelim

In [10]:
hist(prices['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'])
Out[10]:
(array([3052., 1314., 644., 818., 696., 353., 268., 726., 149.,
     28.]),
 array([ 9.1 , 22.585, 36.07 , 49.555, 63.04 , 76.525, 90.01 ,
    103.495, 116.98 , 130.465, 143.95 ]),
 <a list of 10 Patch objects>)

Grafikten sonra gelen yazılar can sıkıcı ise .; kullanarak bunları engelleyebilirsiniz. hist komutunda bins parametresi ile de çözünürlüğü arttırabilirsiniz. Yukarıda veri setini 10 kategori(bin) de değerlendirirken, şimdi 100 kategori de grafiği isteyelim

In [11]:
hist(prices['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'], bins=100);

Farkı gördünüz değil mi? bins=100 ile çok daha yüksek çözünürlüklü bir veri dağılımı görüntüsüne sahip olduk.

Gerçekte petrol fiyatları hep 20\$ etrafındaymış gibi bir görüntü var. Tüm veri seti için bu doğru olabilir. Fakat petrol fiyatlarında önemli olan yüzde değişimlerdir.

Asıl bakmamız gereken % değişimlerin dağılımıdır. Bunun için python'da Pandas kütüphanesinde yüzde değişim komutu var. .pct__change().

Veri setini seçip sonra .pct__change() yazınca otomatik olarak % değişimleri hesaplıyor

In [12]:
hist(prices['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].pct_change(), bins=100 );

Petrol fiyatları görüldüğü gibi çok dağınık bir dağılım sergilemiyor. Hatta diyebiliriz ki hiç değişmemeye yakın. Fakat daha yakın bakmamız lazım.

Bir söz vardır, yarın için en iyi petrol fiyat tahmini bugün ki fiyatı söylemektir. Bakalım ne kadar doğru

Yakın Plan

hist komutu otomatik olarak sınırları kendi belirliyor. Yukarıdaki grafiğe bakınca %30(-0.3)lere kadar negatif, %20 (0.2)lere kadar pozitif değişkenler görüldüğü söylenebilir. Göz ucuyla bakınca, veri setinin önemli kısmı %5 ile %-5 arasında dağılıyor gibi gözükmektedir.

% değişimleri pct_change() ile hesaplattıktan sonra, bu hesaplanan verileri pc değişkenine atayalım, sonra geri kalan işlemleri pc ile yaparız.

In [13]:
pc=prices['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].pct_change()
hist(pc, bins=100);

Veriyi filtrelemek

Yukarıdaki grafik daha detay bakış için kaba. Özellikle %1 ve %-1 arasındaki veriyi görmek isteyebilirim. Bu iki şekilde olur.

 • Veriyi filtreler, hist ile çizdiririm
 • Ya da hist komutuna bir range= parametresi verebilirim

Önce filtreleme ile başlayalım.

Normalde tüm verilerimiz pc'de. Yani yüzde değişim. Eğer

 • pc>0.01 yazarsam, pc verisetinde hücre değerlerinin 0.01'in üzerinde olduğu tüm hücreleri doğru/yanlış yani True ve False olarak verir. Bu değerleri tekrar pc veri setine girersek de, doğru yani True olan hücre değerlerini alırız

Şimdi ilk adımla başlayalım... Yer kazanmak adına daima head(5) komutu ile verisetinin sadece başına bakıyorum. Adım 1. %1 yani 0.01'den yüksek değerleri hücrelerin yerini saptayalım

In [14]:
(pc>0.01 ).head(5)
Out[14]:
0  False
1  False
2  False
3  False
4  False
Name: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), dtype: bool

Şimdi bu doğru/yanlış verilerini veri setine girerek 0.01 den büyük hücre değerlerini ve en başta satır değerlerini elde edelim.

In [15]:
pc[pc>0.01].head(5)
Out[15]:
26  0.020321
30  0.014226
35  0.010267
39  0.020121
41  0.011275
Name: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), dtype: float64

Aynı zamanda birden çok koşulu mantıksal operatörler (& ve diğerleri ile) birleştirebiliriz.

Mesela %1'den düşük ve %-1'den küçük değerlere(negatif değerlerde büyüklük-küçüklük ters) sahip hücreleri belirlemek için:

(pc<0.01) & (pc>-0.01)

In [16]:
pc[(pc<0.01) & (pc>-0.01)].head(3)
Out[16]:
1  -0.009662
2  0.005420
3  0.002695
Name: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), dtype: float64

Şimdi %1 ve %-1 arasındaki hücrelerin dağılımını çizdirelim

In [17]:
hist(pc[(pc<0.01) & (pc>-0.01)], bins=100);

Çok garip görünüyor, bir de %5 ve %-5 arasındaki verilere bakalım

In [18]:
hist(pc[(pc<0.05) & (pc>-0.05)], bins=100);

Tüm bunun daha kolay bir yöntemi var, tüm veri setini alıp, hist komutuna range= (-0.05, 0.05) parametresi girerek histogramın %5 ve %-5 arasındaki grafiğini görebiliriz

In [19]:
hist(pc, bins=100, range=(-0.05,0.05));

Dağılımın uç değerlerini görmek

Şimdi de, tüm seride, %1 ve %-1 arasındaki verilerin miktarını görmek isteyebiliriz. Bunun için ise .count komutunu kullanabiliriz.

In [20]:
# Orjinal verinin yapısı
pc.shape
Out[20]:
(8048,)

shape genelde 2li bir veri döndürür. İçindeki veriyi almak için [0] veya [1] ile satır-sütun verisini çekebiliriz. Unutmayın Python'da (satır, sütun)

In [21]:
pc.shape[0]
Out[21]:
8048

Verimizde bu yazının yazıldığı tarihte 8048 satır vardı. Daha sonra çalıştırıldığında bu satır sayısı artacaktır. Çünkü yeni petrol kapanış fiyatları eklenmeye devam ediyor, Excel dosyası EIA tarafından güncelleniyor.

In [22]:
pc.count()
Out[22]:
8047

Uyarı shape ile sorduğumuzda 8048 satır vardı, count ile sorduğumuzda 8047 satır olduğu söylendi. Sorun şu, count() NA veri noktalarını yani olmayan verileri saymaz.

Olasılıkları hesaplarken iki yöntemi de göstermeye çalışacağım

%1 ile %-1 arasındaki verilerin oranı = (%1 ve %-1 arasındaki veri sayısı) / (toplam veri sayısı)

Başlayalım

In [23]:
# For 1% 
pc[(0.01>pc) & (-0.01<pc)].shape[0]/pc.shape[0]
Out[23]:
0.44719184890656066

Peki %5 ile %-5 arasındaki veri sayısı

In [24]:
pc[(0.05>pc) & (-0.05<pc)].shape[0]
Out[24]:
7770

Eğer %5 ila %-5 arasında değişimlerin sayısı 7770 ise, %5 ila %-5 arasındaki değişimlerin tüm değişimlere oranı 7770/8048 olacaktır

In [25]:
7770/8048
Out[25]:
0.9654572564612326

Şimdi bunları sıra ile hesaplayarak notlara yazdırabiliriz

In [26]:
print("1% ile -1% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı ", (100*pc[(0.01>pc) & (-0.01<pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
print("5% ile -5% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı " ,(100*pc[(0.05>pc) & (-0.05<pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
print("5%'ün üzerindeki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı " , (100*(pc[(0.05<pc)].shape[0])/pc.shape[0]))
print("-5%ten daha küçük günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı" , (100*pc[(-0.05>pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
1% ile -1% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı  44.71918489065607
5% ile -5% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 96.54572564612326
5%'ün üzerindeki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 1.9880715705765408
-5%ten daha küçük günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 1.4537773359840955

Gördüğünüz gibi bir sürü sayılar sayılar. Print komutu ile formatlama da yaparak daha güzel sayı dizilimleri elde edebiliriz.

Fakat bazı dikkat edilmesi gereken noktalar var. Eğer formatlama sistemi kullanıyorsanız, tırnak içindeki gerçek % işaretleri %% (iki) şeklinde yazılmalı, aksi halde hata verir. Buraları da formatlayacağını zanneder.

Sırayla yapılacaklar:

 1. Tüm '%'(cümle içinde yüzde için kullanılan) işaretlerini '%%' çevirin ki Python bunları da formatlamaya kalkmasın
 2. Tırnak bittikten sonra sayı vs eklemek için virgül (,) yerine % kullanın
 3. Sayıların cümle içinde geleceği yere '%.2f' (yani noktadan sonra 2 ondalık ) kullanın
In [27]:
print("1%% ile -1%% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı %.2f%%" % (100*pc[(0.01>pc) & (-0.01<pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
print("5%% ile -5%% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı %.2f%%" % (100*pc[(0.05>pc) & (-0.05<pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
print("5%%'ün üzerindeki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı %.2f%%" % (100*(pc[(0.05<pc)].shape[0])/pc.shape[0]))
print("-5%%ten daha küçük günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı %.2f%%" % (100*pc[(-0.05>pc)].shape[0]/pc.shape[0]))
1% ile -1% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 44.72%
5% ile -5% arasındaki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 96.55%
5%'ün üzerindeki günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 1.99%
-5%ten daha küçük günlük petrol fiyat değişimlerinin oranı 1.45%

Uç değerler - Minimum, Maksimum değerler ve yerleri

Şimdi uç değerleri inceleyelim. Öncelikle en uç değerlerin olduğu, dağılım eğrisinin şişman uçlarını görmeye çalışalım.

Öncelikle en büyük fiyat düşüşlerine bakalım. Yani %-5 ile %-31 arasındaki değerleri görelim. Bunun için hist komutuna range= parametresi girmek yeterli

In [28]:
hist(pc, bins=100, range=(-0.31,-0.05));

Ama en düşük değer tam olarak kaç? Bunun için min komutunu kullanıyoruz

In [29]:
pc.min()
Out[29]:
-0.30317040951122853

Bir gündeki en büyük fiyat düşüşü -30%. Peki bu hangi gün oldu? Önce kaçıncı satırda minimum değerin gerçekleştiğini görelim, komutumuz idxmax()

In [30]:
pc.idxmin()
Out[30]:
936
 1. satırda en küçük değer oluşmuş. Fakat gerçek fiyat değişkenleri değil değişimleri üzerinde çalıştığımızdan 936.satır için orjinal verideki satırları sorgulayacağız.

Orjinal verimiz prices dı, yüzde değişimler pc

Belirli bir satırdaki değere ulaşmak için kullanacağımız komut iloc . Örneğin veri.iloc[satır, sütun] gibi.Ben aslında tam 936'yı değil etrafındaki satırları da görmek isterim.

Bunun için iki yolumuz var:

 1. Veri lokasyonunu bir dizi şeklinde istemek [935,936,937]
 2. Yada range komutu ile o satırları isteyebiliriz. range(935,938)
In [31]:
prices.iloc[[935,936,937]]
Out[31]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
935 1991-01-16 30.28
936 1991-01-17 21.10
937 1991-01-18 19.10
In [32]:
prices.iloc[range(935,938)]
Out[32]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
935 1991-01-16 30.28
936 1991-01-17 21.10
937 1991-01-18 19.10

Peki neden pc den istemedik? Görelim, şimdi pc ile o satırlara bakalım.

In [33]:
pc.iloc[[935,936,937]]
Out[33]:
935  0.035214
936  -0.303170
937  -0.094787
Name: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), dtype: float64

Gördüğünüz gibi hiç tarih verisi yok. Çünkü orjinal veriden bir değişim hesaplayıp başka bir değişkene aktık, bu sebeple orjinal verinin endeksi (tarihler) yeni değişkene gelmedi

Şimdi de maksimum değerin yerini bulalım. .idxmax() komutu ile maksimum değerin satırını bulabiliriz.

In [34]:
# maksimum değer
pc.idxmax()
Out[34]:
5499
In [35]:
prices.iloc[range(5498,5501)]
Out[35]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)
5498 2008-12-31 35.82
5499 2009-01-02 42.94
5500 2009-01-05 45.84

Sonuç olarak.

 1. Petrol fiyatlarındaki en büyük düşüş 17 Ocak 1991'de oldu. Petrol fiyatları 30'dan 21\$ a düştü
 2. Petrol fiyatlarındaki en büyük artış ise 2 Ocak 2009'da oldu. Fiyatlar 35'den to 42\$'a çıktı

Verisetini geliştirmek : Hafta, Ay, %değişim ile daha büyük bir veri seti

Internetten indirdiğimi veri setinde sadece Brent fiyatları var. prices veri setimize aşağıdaki başlıkları da eklemek isteyebilirz

 • Gun
 • Hafta
 • Ay
 • Yil
 • Yuzde_Degisim

İlk adım olarak Hafta verisini ekleyelim. Bu o tarihin yılın hangi haftasına denk geldiğini verecek.

Yeni bir sütun oluşturmak çok kolay. Sadece yeni sütun ismi ile yeni bir değişken tanımlayıp, hesapladığımız değerleri oraya atıyoruz. Bu durumda "Hafta" başlığı ile yeni sütun açmak yeterli olacaktır.

İndirdiğimiz veri setinin indeksi - yani ana göstergesi Date olduğundan doğrudan bu tarihten datetime kütüphanesi dt ile dönüşüm yapacağız.

In [36]:
# Hafta isimli yeni bir sütun oluştur ve veriseti endeksinde tarihin hafta değerini al
prices["Hafta"]=prices["Date"].dt.week

Veri setimizin son 3 satırını görelim

In [37]:
prices.tail(3)
Out[37]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta
8045 2019-01-31 62.46 5
8046 2019-02-01 61.86 5
8047 2019-02-04 62.26 6

Eğer problem yaşamadıysak ay, yıl ve haftanın günü(HG) değişkenlerini de ekleyebilir. Değişken isimlerinde Türkçe karakterler sorun olduğundan ben ingilizce alfabe ile değişkenleri tanımlamayı tercih ettim.

In [38]:
prices["Ay"]=prices["Date"].dt.month
prices["Yil"]=prices["Date"].dt.year
prices["HG"]=prices["Date"].dt.dayofweek

Veri setimizi genişlettik. Haftanın günü (HG) verisi Pazartesi için 0, Cuma için 4 değerini verir. Petrol piyasaları haftasonu açık olmadığından sadece haftaiçi değişkenleri var.

In [39]:
#let's see last 4 lines
prices.tail(4)
Out[39]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta Ay Yil HG
8044 2019-01-30 61.89 5 1 2019 2
8045 2019-01-31 62.46 5 1 2019 3
8046 2019-02-01 61.86 5 2 2019 4
8047 2019-02-04 62.26 6 2 2019 0

Şimdi analizimize devam edebiliriz

Python Pandas ile pivot tablolama

Gruplama

Toplulaştırılmış veri oluşturmak için en kolay yol gruplandırmadır. Mesela veriyi haftalara göre gruplandırabilirz. pandas kütüphanesinde, doğrudan veri setinden çağırabileceğimiz groupby komutu ile gruplama yapabiliriz. Daha sonra gruplanan verinin ortalamasını .mean() ile veya sayısını .count() ile alabiliriz. prices yazıp . koyup TAB a basmanız yeterli, alt komutlar çıkacaktır.

In [40]:
plot(prices.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean())
Out[40]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f37842bd748>]

Maalesef bazı yıllarda 53 hafta olabiliyor, bu yüzden ilk 52 haftayı almak için head(52) komutunu kullanabiliriz.

In [41]:
plot(prices.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean().head(52))
Out[41]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f37843f5898>]

Grafiğe bir başlık ve eksen isimleri gerekiyor. %pylab inline 'ı en başta yazdığımız ve çalıştırdığımız için şimdi çizim alt komutlarını doğrudan title, xlabel veya ylabel olarak çağırabiliriz.

In [42]:
plot(prices.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean().head(52))
title("52 hafta ortalamalı petrol fiyatları (1987-2019)")
xlabel("Hafta")
ylabel("$/varil");

Şimdi bir sonraki aşamayı deneyelim. Sadece tek 1 yıl verisini çekmeye çalışalım. Mesela 2018

İki adımlı bir yolumuz olacak.

1) pc'de yaptığımız gibi önce yil verisinin 2018'e ait olduğu satırları alalım. prices[prices.Yil==2018]

2) ilk 4 satırına bakalım .head(4)

In [43]:
pf=prices[prices.Yil==2018]
pf.head(4)
Out[43]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta Ay Yil HG
7772 2018-01-02 66.65 1 1 2018 1
7773 2018-01-03 67.85 1 1 2018 2
7774 2018-01-04 68.73 1 1 2018 3
7775 2018-01-05 68.01 1 1 2018 4

Şimdi de filtrelediğimiz sonuçları gruplayarak, sonra da ortalamalarını alacağız.

In [44]:
pf.head(4)
Out[44]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta Ay Yil HG
7772 2018-01-02 66.65 1 1 2018 1
7773 2018-01-03 67.85 1 1 2018 2
7774 2018-01-04 68.73 1 1 2018 3
7775 2018-01-05 68.01 1 1 2018 4
In [45]:
# Just look at the averages for the first 4 week
pf.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean().head(4)
Out[45]:
Hafta
1  67.810
2  69.470
3  69.388
4  70.040
Name: Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel), dtype: float64

Şimdi herşeyi birleştirelim ve grafiğini çıkaralım

In [46]:
plot(pf.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean())
Out[46]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f3783c74cf8>]

Veya herşeyi tek satırda da yazabiliriz. Yani 2018'deki haftaların ortalama fiyatı...

In [47]:
plot(prices[prices.Yil==2018].groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean())
Out[47]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f3783ae4550>]

Şimdi son 5 yıl ve 10 yılın grafiklerini de görebiliriz

 • 5 yıl için range(2014,2019) veya prices.Yil>=2014
 • 10 yıl için range(2009,2019) veya prices.Yil>=2004

komutlarını kullanabiliriz.

In [48]:
plot(prices[prices.Yil>=2014].groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean().head(52))
Out[48]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f37842f3e48>]

Bunu daha okunabilir şekilde de yapabiliriz. Örneğin

1) 2014'ten büyük yılları ayrı bir değişkene atarız mesela p2014_2019

2) Ardından tüm işlemleri p2014_2019 için yaparız.

In [49]:
p2014_2019=prices[prices.Yil>=2014]
In [50]:
plot(p2014_2019.groupby("Hafta")['Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'].mean().head(52))
# title for the plot and ";" for supressing text output
title("Haftalık Petrol Fiyatları(2014-2019)");

Pivot Tablolar

Uyarı _Ben aynı işlemleri hem groupby hem de pivottable ile yaptım. Ama sonuçlar küçük de olsa ayrışıyordu. NA(olmayan veri) işlevinden olabilir diye fonksiyon opsiyonlarını denedim, ama sonuç elde edemedim

Pivot tablolara veri analizinde önemli araçlardandır. Bilmeyenler için elimizdeki günlük veriden, haftaları satıra, yılları sütuna al, Brent rakamlarını da ortalamalardan oluştur diye tek satır ile dönüşüm yapabileceğiz.

Orjinal veri setinden verileri aşağıdaki adımlar ile şekillendireceğiz

 • Yeni veri setinin endeksini(ana kolon, satır verilerinin neye karşılık geldiğini) berlirliyoruz ----> index=['Hafta']
 • Ardından veri setimizin sütunları yıllar olacak ----> columns=['Yil']
 • numpy kütüphanesinden günlük Brent fiyatlarının ortalamasını işleyeceğiz ----> aggfunc=np.mean
 • Hafta ve yıllara göre ortalaması alınan değerler Brent fiyatlar olacak ----> values='Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)'

Petrol fiyatını uzun uzun "Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)" yazmıyorum, Jupyter de Euro yazıp tab a basınca kendinden geliyor

In [51]:
pt=prices.pivot_table( values='Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)', index=['Hafta'],
           columns=['Yil'], aggfunc=np.mean)

Pivot tablomuzu oluşturarak yüklediğimi pt değişkenine bakalım(pt pivot tablo kısaltması)

In [52]:
pt.head(4)
Out[52]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hafta
1 NaN 17.4525 16.590 23.566 22.332 18.475 17.510 14.1775 16.0725 20.763333 ... 79.8180 94.722 112.168 111.8020 76.648 55.3800 34.194 55.1275 67.810 54.310
2 NaN 16.4360 16.980 21.674 25.328 17.772 17.052 14.0000 16.2320 18.528000 ... 78.3100 97.086 111.776 112.3720 107.014 49.4660 29.100 54.0160 69.470 58.636
3 NaN 16.9080 17.896 21.052 25.856 18.370 16.978 14.2160 16.8840 17.614000 ... 74.2825 97.340 109.600 111.3460 107.828 46.5780 27.756 54.1940 69.388 59.830
4 NaN 16.2400 17.328 20.494 20.766 18.112 18.004 14.6420 16.8480 17.188000 ... 71.8820 96.620 109.180 113.7175 109.140 46.4425 31.748 54.9060 70.040 61.342

4 rows × 33 columns

Şimdi Filtreleme Yapalım

Bakınca 1987'de amma çok NaN -olmayan veri- var gözüküyor. Çünkü veri seti 1987 Mayıs'tan başlıyor. Diğerlerinde sorun gözükmüyor.

Şimdi 2014 ile 2019 arasındaki yılları seçerek ilk 52 haftalarını çizebiliriz

 • range(2014, 2020) komutu 2014,2015,2016,2017,2018,2019.... dizisini oluşturur. range'de bitiş noktası dahil değildir
 • Her yıldaki haftaların ortalamasını mean komutunu (axis=1) ile alıyoruz. axis=1 ile satırların ( yani aynı haftaların) ortalamasını al diyoruz.
 • 53ncü hafta ender görülen bir şey, o yüzden sadece ilk 52 haftayı alıyoruz head(52)
In [53]:
plot(pt.loc[:,range(2014,2020)].mean(axis=1).head(52))
title ("Haftalık fiyat ortalamaları (2014-2019)");

İnanmazsanız range komutunun neleri içerdiğine bakabilirsiniz

In [54]:
# range command does not include the last element 
print(*range(2014,2020))
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Eğer sorun yoksa pct_change() ile haftadan haftaya %değişimleri de hesaplayalım

In [55]:
ptpc=pt.pct_change()

Daima verisetini yada bir kısmını kontrol edin (mesela ilk 4 satırı head(4) ile görelim)

In [56]:
ptpc.head(4)
Out[56]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Hafta
1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ... NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
2 NaN -0.058244 0.023508 -0.080285 0.134157 -0.038051 -0.026156 -0.012520 0.009924 -0.107658 ... -0.018893 0.024957 -0.003495 0.005098 0.396175 -0.106789 -0.148974 -0.020162 0.024480 0.079654
3 NaN 0.028717 0.053946 -0.028698 0.020846 0.033648 -0.004340 0.015429 0.040168 -0.049331 ... -0.051430 0.002616 -0.019468 -0.009130 0.007606 -0.058384 -0.046186 0.003295 -0.001180 0.020363
4 NaN -0.039508 -0.031739 -0.026506 -0.196860 -0.014045 0.060431 0.029966 -0.002132 -0.024185 ... -0.032316 -0.007397 -0.003832 0.021298 0.012168 -0.002909 0.143825 0.013138 0.009396 0.025272

4 rows × 33 columns

İlk satır hep NaN, yani hesaplanamadı, Çünkü ilk satır yani hafta 1'in üstünde bir değer yok.

Şimdi bir de grafikleyelim, haftalık ortalama % değişimleri.

In [57]:
plot(ptpc.mean(axis=1))
title("Haftalık petrol fiyat değişimleri(1987-2019)")
xlabel("Haftalar")
ylabel("Haftadan Haftaya % değişim");

5 ve 10 yıllık ortalama haftalık fiyatlar

% değişimler yerine, dikkatimizi tekrar orjinal veriler pt 'ye çevirelim. Son 5 ve 10 yıldaki fiyat ortalamalarını çıkarmaya çalışalım

 • Yıl verilerini oluştur range(2014, 2019) ---> 2014,2015,2016,2017,2018
 • pt verisetinde bu yılları seç ---> pt.loc[:range(2014,2019)]
 • Seçtiğimiz yıllardaki hafta ortalamaları al ---> mean(axis=1)
 • 53ncü haftayı atla ---> head(52)
In [58]:
# First 5 years 2014,2015,2016,2017,2018
plot(pt.loc[:,range(2014,2019)].mean(axis=1).head(52))
Out[58]:
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x7f37849109e8>]

Şimdi 10 yılı görelim

In [59]:
# 10 years of average weekly prices
plot(pt.loc[:,range(2009,2019)].mean(axis=1).head(52));

10 yıllık ortalamada, 10ncu hafta civarı büyük bir artış gördük. Fakat benim tavsiyem son 5 yıla bakmak çünkü ABD şeyl üretimi son 5 yılda ana etkisini oluşturdu. Ben 5 yılı yapayım, siz 10 yılı deneyebilirsiniz.

Bu sefer veriyi alıp, yüzde değişimlere bakalım pct_change ile

In [60]:
pt_haftalik=pt.loc[:,range(2014,2019)].mean(axis=1).head(52)
plot(pt_haftalik.pct_change());

5 yılda bir şeye dikkat ettiniz mi? Yılın başında bir sürü artış, son çeyrekte ise bir sürü düşüş (0'ın altında değişim var)

Şimdi bu değişimlere de yakından bakalım. Kodumuz güzel gözüksün diye yüzde değişimleri ayrı bir değişkene atalım

In [61]:
pt_haftalik_pc=pt_haftalik.pct_change()

Bu sefer mutlak değer 2%'nin üzerindeki değişimleri görmeye çalışalım.

 • Yüzde değişimin abs ile mutlak değerini alalım----> abs(pt_weekly_pc)>0.02
 • Şimdi de bu değerleri görelim ----> pt_weekly_pc[abs(pt_weekly_pc)>0.02]
In [62]:
pt_haftalik_pc[abs(pt_haftalik_pc)>0.029]
Out[62]:
Hafta
2   0.068843
8   0.029134
15  0.042727
46  -0.037651
51  -0.037612
dtype: float64

Haftaları Tarihlere Çevirme

%2'nin(+-%2) üzerinde değişimlerin olduğu hafta rakamlarını biliyoruz, fakat bunlar bu sene(2019)'da hangi tarihlere denk geliyor.

Beni işi birazda daraltmak adına 2.9% (tamamen rastsal), değişimlerin üzerindeki değişim haftalarını alıyorum. Önce bu verilerin olduğu hafta rakamlarını (.index.values) ile alıyor strptime komutu ile de tarihe çeviriyorum. Tarih çevrimlerinden nefret ediyorum....

In [63]:
for hafta in pt_haftalik_pc[abs(pt_haftalik_pc)>0.029].index.values:
  print(time.asctime(time.strptime('{} {} 1'.format(2019, hafta), '%Y %W %w')))
Mon Jan 14 00:00:00 2019
Mon Feb 25 00:00:00 2019
Mon Apr 15 00:00:00 2019
Mon Nov 18 00:00:00 2019
Mon Dec 23 00:00:00 2019

Son 5 yılda, en güçlü

 • Fiyat artışları, Ocak'ın 2. haftası, Şubat'ın son haftası ve Nisan ortasında görüyoruz (pozitif değerler)
 • Fiyat düşüşlerini ise Kasım ve Aralık'ta görüyoruz

Aylık veri

Aylık analiz için bir farklı adımımız daha var. Bunun için bir önceki senenin Aralık aylarını Ocak ayının önüne koyacağız. Bu şekilde Ocak aylarındaki değişimleri de hesaplama şansımız olacak.

Bunun için son satır (12. ay = Aralık) alıp, bir sütun sağa kaydırıp (1987 ARalık 1988 Ocak'tan önce gelecek şekilde) en üst satıra taşıyoruz.

Adımlarımız ise şöyle:

 • Pivot tablo ile aylık verileri ana sütuna al
  1. satırdaki Aralık değerlerini bir sütun kaydı (shift(1)) ve en başa 0.ay olarak ekle
 • Yüzde değişimleri hesapla
In [64]:
# Prices monthly data to pm variable
pa=prices.pivot_table( values='Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)', index=['Ay'],
           columns=['Yil'], aggfunc=np.mean)

Yeni verimizin ilk 4 satırına bakalım

In [65]:
pa.head(4)
Out[65]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
1 NaN 16.749444 17.171905 21.251818 23.566364 18.163636 17.386000 14.291500 16.551905 17.853182 ... 76.167368 96.523500 110.686000 112.960000 108.117727 47.759500 30.699500 54.576667 69.077273 59.409545
2 NaN 15.729524 16.888500 19.813500 19.536000 18.053500 18.466316 13.802000 17.114500 17.999048 ... 73.752105 103.716316 119.327000 116.050526 108.900526 58.095500 32.181500 54.869500 65.317500 62.060000
3 NaN 14.731304 18.700952 18.387273 19.082500 17.630909 18.785217 13.822609 17.006522 19.851905 ... 78.827391 114.643478 125.445455 108.474000 107.480952 55.885455 38.210455 51.589130 66.016667 NaN
4 NaN 16.595263 20.319500 16.612105 19.180000 18.919048 18.674500 15.231579 18.648333 20.900500 ... 84.817619 123.258889 119.421667 102.248182 107.755238 59.524286 41.583333 52.307895 72.106000 NaN

4 rows × 33 columns

Şimdi dikkat

 • pa.loc[12,:] 12nci satırdaki Aralık verilerini verecek
 • .shift(1) ile 1987 Aralık değeri 1988 Sütununa kayacak
 • Bu kayan veriyi de 0 (sıfır) endeksi ile en başa yapıştıracağız
In [66]:
pa.loc[0]=pa.loc[12,:].shift(1)
pa.head(3)
Out[66]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
1 NaN 16.749444 17.171905 21.251818 23.566364 18.163636 17.386000 14.291500 16.551905 17.853182 ... 76.167368 96.523500 110.686000 112.960000 108.117727 47.759500 30.699500 54.576667 69.077273 59.409545
2 NaN 15.729524 16.888500 19.813500 19.536000 18.053500 18.466316 13.802000 17.114500 17.999048 ... 73.752105 103.716316 119.327000 116.050526 108.900526 58.095500 32.181500 54.869500 65.317500 62.060000
3 NaN 14.731304 18.700952 18.387273 19.082500 17.630909 18.785217 13.822609 17.006522 19.851905 ... 78.827391 114.643478 125.445455 108.474000 107.480952 55.885455 38.210455 51.589130 66.016667 NaN

3 rows × 33 columns

Bizim sıfırıncı sütun nerede? bir de son 3 satıra bakalım

In [67]:
pa.tail(3)
Out[67]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
11 17.780952 13.024545 18.727273 33.067273 21.108571 19.214286 15.196364 17.191364 16.860909 22.759524 ... 85.274762 110.768095 109.058571 107.792000 79.437895 44.267619 44.734091 62.714091 64.748182 NaN
12 17.054091 15.306667 19.838947 28.273500 18.410952 18.139524 13.725714 15.932000 17.925263 23.783000 ... 91.446818 107.870500 109.494000 110.756667 62.335000 38.005455 53.308500 64.373684 57.362353 NaN
0 NaN 17.054091 15.306667 19.838947 28.273500 18.410952 18.139524 13.725714 15.932000 17.925263 ... 74.456364 91.446818 107.870500 109.494000 110.756667 62.335000 38.005455 53.308500 64.373684 57.362353

3 rows × 33 columns

Evet 0.satır ekledik ama en sonda kaldı, onu başa almak için endeksi tekrar sırala diyerek, verimizin üzerine yazacağız. Bunun için sort_index() komutu yeterli olacak

In [68]:
pa=pa.sort_index()
pa.head(3)
Out[68]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
0 NaN 17.054091 15.306667 19.838947 28.273500 18.410952 18.139524 13.725714 15.932000 17.925263 ... 74.456364 91.446818 107.8705 109.494000 110.756667 62.3350 38.005455 53.308500 64.373684 57.362353
1 NaN 16.749444 17.171905 21.251818 23.566364 18.163636 17.386000 14.291500 16.551905 17.853182 ... 76.167368 96.523500 110.6860 112.960000 108.117727 47.7595 30.699500 54.576667 69.077273 59.409545
2 NaN 15.729524 16.888500 19.813500 19.536000 18.053500 18.466316 13.802000 17.114500 17.999048 ... 73.752105 103.716316 119.3270 116.050526 108.900526 58.0955 32.181500 54.869500 65.317500 62.060000

3 rows × 33 columns

Şimdi yüzde değişimleri hesaplayalım

In [69]:
# aylık fiyattan aylık değişim
pad=pa.pct_change()
pad.head(3)
Out[69]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN ... NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN
1 NaN -0.017864 0.121858 0.071217 -0.166486 -0.013433 -0.041540 0.041221 0.038909 -0.004021 ... 0.02298 0.055515 0.026101 0.031655 -0.023826 -0.233825 -0.192234 0.023789 0.073067 0.035689
2 NaN -0.060893 -0.016504 -0.067680 -0.171022 -0.006064 0.062137 -0.034251 0.033990 0.008170 ... -0.03171 0.074519 0.078068 0.027359 0.007240 0.216418 0.048274 0.005366 -0.054429 0.044613

3 rows × 33 columns

0.satır hep NaN. Çünkü üstünde satır olmadığından yüzde değişim hesaplanamadı. Bu yüzden silelim

Satırı silmek için drop komutunu kullanarak, verinizin üzerine yazmanız lazım

In [70]:
pad=pad.drop(pad.index[0])
In [71]:
pad.head()
Out[71]:
Yil 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ... 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ay
1 NaN -0.017864 0.121858 0.071217 -0.166486 -0.013433 -0.041540 0.041221 0.038909 -0.004021 ... 0.022980 0.055515 0.026101 0.031655 -0.023826 -0.233825 -0.192234 0.023789 0.073067 0.035689
2 NaN -0.060893 -0.016504 -0.067680 -0.171022 -0.006064 0.062137 -0.034251 0.033990 0.008170 ... -0.031710 0.074519 0.078068 0.027359 0.007240 0.216418 0.048274 0.005366 -0.054429 0.044613
3 NaN -0.063462 0.107319 -0.071983 -0.023214 -0.023408 0.017269 0.001493 -0.006309 0.102942 ... 0.068815 0.105356 0.051275 -0.065286 -0.013036 -0.038042 0.187342 -0.059785 0.010704 0.000000
4 NaN 0.126530 0.086549 -0.096543 0.005109 0.073061 -0.005894 0.101932 0.096540 0.052821 ... 0.075992 0.075150 -0.048019 -0.057395 0.002552 0.065112 0.088271 0.013932 0.092239 0.000000
5 NaN -0.016943 -0.082990 -0.015641 0.000355 0.051242 -0.008922 0.062792 -0.015949 -0.083526 ... -0.104602 -0.067093 -0.076051 0.003036 0.016555 0.076451 0.124065 -0.037879 0.067529 0.000000

5 rows × 33 columns

Şimdi son 10 yıldaki değişimlerin ortalamalarını hesaplayabiliriz.

 • pad veri setindeki yılları seç
 • Her satır (aynı aylar için) ortalama al
In [72]:
pad.loc[:,range(2009,2020)].mean(axis=1)
Out[72]:
Ay
1  -0.008514
2   0.037552
3   0.029233
4   0.035098
5   0.013082
6  -0.005655
7  -0.004082
8   0.005426
9   0.012227
10  0.009811
11  -0.029433
12  -0.018523
dtype: float64

Son 10 yılda, Şubat-Nisan fiyat artışlarının pozitif olma ihtimali yüksek olduğu aylar. Kasım-Aralık ise düşüş yönünde eğilimlerin yüksek olduğu aylar

Şimdi 1987-2019 dönemine, yani tüm veri setine bakalım.

In [73]:
pad.mean(axis=1)
Out[73]:
Ay
1   0.007312
2   0.006919
3   0.027188
4   0.032079
5   0.021397
6  -0.007607
7   0.017863
8   0.024199
9   0.015686
10  -0.000595
11  -0.033889
12  -0.025382
dtype: float64

İki sonucu birleştirirsek

 • Fiyat artışları Şubat-Mart'ta başlıyor
 • Nisan fiyat artışlarının görülme ihtimali en yüksek olan ay
 • Fiyat değişimleri Kasım-Aralık gibi negatif oluyor

Artış veya Düşüş yönündeki ayların toplama oranı

Daha detayda olasılıkları da hesaplayabiliriz. Yani tüm yıllar boyunca aynı aylar için kaç yıl pozitif veya negatif olmuş, toplama oranı ne? gibi...

 • Eğer hücre 0'dan büyük(artış ise)seç ----> pad[(pad.iloc[:,:]>0)]
 • Aynı satırda pozitif hücre sayısını say ----> .count(axis=1)
 • Yukarıdaki rakamı tüm sütun sayısına böl ----> /(2020-1987+1)
 • Tüm hesaplanan verileri de "Artis" isimli sütuna kopyala --> pmc["Positive"]
In [74]:
pad["Artis"]=pad[(pad.iloc[:,:]>0)].count(axis=1)/(2020-1987+1)

Aynısını negatif, yani düşüşler için yapalım

In [75]:
pad["Dusus"]=pad[(pad.iloc[:,:]<0)].count(axis=1)/(2020-1987+1)

Hem artış hem de düşüş olasılıklarını birlikte görelim

In [76]:
pad[["Artis","Dusus"]]
Out[76]:
Yil Artis Dusus
Ay
1 0.588235 0.352941
2 0.529412 0.411765
3 0.500000 0.411765
4 0.647059 0.264706
5 0.470588 0.441176
6 0.382353 0.558824
7 0.558824 0.382353
8 0.529412 0.411765
9 0.558824 0.382353
10 0.500000 0.441176
11 0.323529 0.617647
12 0.411765 0.529412

Yukarıdaki sonuçlara göre en yüksek fiyat artışı görme ihtimali Nisan'da (ay=4), ve ihtimali(=artış) 70%(=0.705). Fiyat düşüş ihtimali ise 26%(=0.26)

Aylık Grafiklere Devam

2009-2019 ve 1987-2019 arası aylık ortalama fiyatların grafiği ile devam edelim

In [77]:
plot(pa.loc[:,range(2009,2020)].mean(axis=1))
title('2009-2019 Ortalama aylık fiyatlar')
xlabel("Aylar")
ylabel("$/varil");
In [78]:
plot(pa.loc[:,range(1987,2020)].mean(axis=1))
title('1987-2019 Ortalama aylık fiyatlar')
xlabel("Aylar (0 = önceki Aralık)")
ylabel("$/varil");

Haftanın günü etkisi

Acaba petrol fiyatlarında haftanın günü hareketin yönünü etkiliyor mu? Bazen "Cuma günleri açığa satma" gibi sözleri traderlardan duyabiliyoruz. Bakalım doğru mu?

Bu sefer verimizi haftanın günü yani HG değişkenine göre yeniden yapılandıracağız. Fakat önce % değişimleri hesaplamamız gerekecek

In [79]:
prices.head(3)
Out[79]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta Ay Yil HG
0 1987-05-20 18.63 21 5 1987 2
1 1987-05-21 18.45 21 5 1987 3
2 1987-05-22 18.55 21 5 1987 4

Günlük yüzde değişimleri hesaplayalım pct_change ile

In [80]:
prices["Yuzde"]=prices["Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel)"].pct_change()
prices.head(3)
Out[80]:
Date Europe Brent Spot Price FOB (Dollars per Barrel) Hafta Ay Yil HG Yuzde
0 1987-05-20 18.63 21 5 1987 2 NaN
1 1987-05-21 18.45 21 5 1987 3 -0.009662
2 1987-05-22 18.55 21 5 1987 4 0.005420

Şimdi pivot_table ile günleri sütunlara, yıllar da endeks olacak şekilde verimizi şekillendirelim. (0= Pazartesi, 4=Cuma)

In [81]:
pgun=prices.pivot_table( values='Yuzde', index=['Yil'],columns=['HG'], aggfunc=np.mean)

# This time check the last 5 lines
pgun.tail (5)
Out[81]:
HG 0 1 2 3 4
Yil
2015 -0.009459 0.000115 0.001394 0.005044 -0.004126
2016 -0.000331 -0.004429 0.004347 0.006471 0.003784
2017 0.002077 -0.000406 0.001024 0.002055 -0.000297
2018 0.004332 -0.002389 -0.002304 -0.002070 -0.001775
2019 -0.000282 -0.001299 0.030197 0.002433 0.011694

pgun* yani haftanın günlerinden derlenen veride kaç satır ve sütun var?

In [82]:
pgun.shape
Out[82]:
(33, 5)

Bu fiyat değişimlerinin ne kadarı pozitif, ne kadarı negatifmiş. Önce pozitifler

In [83]:
pgun[pgun>0].count()
Out[83]:
HG
0  14
1  14
2  18
3  24
4  19
dtype: int64

Şimdi de negatiflere bakalım (pday küçüktür sıfır)

In [84]:
pgun[pgun<0].count()
Out[84]:
HG
0  19
1  19
2  15
3   9
4  14
dtype: int64

Olasılık hesabı da gayet basit, pozitifleri/negatifleri toplam satır sayısına böl

In [85]:
pgun[pgun>0].count()/pgun.shape[0]
Out[85]:
HG
0  0.424242
1  0.424242
2  0.545455
3  0.727273
4  0.575758
dtype: float64

Haftanın 3.günü(0=Pazartesi), Perşembe gününün pozitif kapanma ihtimali çok çok yüksek: %72

In [86]:
pgun[pgun<0].count()/pgun.shape[0]
Out[86]:
HG
0  0.575758
1  0.575758
2  0.454545
3  0.272727
4  0.424242
dtype: float64

Negatif, yanin düşüş ihtimali ise Pazartesi veya Salı daha yüksek görünüyor.

Sonuç

Bu çalışma kitabında, basit filtreleme, gruplandırma, pivot tablo ve çizim fonksiyonlarını örneklemeye çalıştım.

Evet belki, petrol fiyatları tahmin edilemez, ama insan davranışlarına bağlı belirli eğilimler olabilir. Python ile bunları aramak, bulmak daha kolaylaşmışa benziyor

Baris Sanli, 11 Şubat 2019, barissanli2@gmail.com , www.barissanli.com