IMF Dünya Ekonomi Görünümünde Kömür

IMF’in yayınladığı Dünya Ekonomi Görünümü (DEG)’de Ekim 2020’de Bölüm 1 , 43.sayfada başlayan “Özel Kısım-Emtia Piyasalarında Gelişmeler ve Öngörüler” kısmında ilginç bazı grafikler var. Özellikle kömür kısmında

En ilginç grafiklerden biri kişi başı kömür tüketimi ve onun değişimi… Grafiğin bir mesajı krizlerde kömür düşüyor ama krizden sonra geri geliyor. Fakat eski seviyeyi bulamıyor. İkinci mesaj da kişi başı kömür tüketimi zaten düşüyormuş. (Coal 1850-2017 grafiği)

Makalenin devamında kömürden çıkış ile ilgili ilginç bir tartışma var. İngiltere bugün kömürsüz olmakla övündüğü saatleri söylüyor ama İngiltere’nin kömür kullanımından çıkması 100 yılı bulmuş olacak. Ortalama olarak enerjideki kömür oranının en yüksek payından tamamen kömürden çıkılması 76 yıl sürüyor(s.51). Eğer Çin’in 2013’te kömür tüketiminde zirve yaptığı düşünülürse en az 38 sene daha mevcut durumla devam eder gibi.(business-as-usual). Tabii ki politikalar önemli.

Gelir grubuna göre enerji karışımı

Kömür tüketimi, empirik verilere göre ters bir U şeklinde enerji karışımında yer alıyor. Yani gelir belirli bir seviyeye gelinceye kadar artıyor. Hesaba göre bu gelir seviyesi 9600$/kişi. Ardından da düşüyor. Kömürden tam çıkış(azalma) ise 35000-39000$

Peki ülkeler bazında durum ne?

ülkelerin kömürden uzaklaşma hızları

Yukarıdaki tabloda ise hangi ülkelerin kömürden hangi hızla çıktıkları var. 5er yıllık periyotlar göze çarpıyor. Dikkat edilirse bir çok ülkede kömürün yerini doğal gaz alıyor.