7 Mart 2023

TTF’in düşüşü, karbon fiyatlarını da aşağı çekti. TTF düşünce kömürden gaza geçiş artıyor, EUA ihtiyacı da azalıyor. Mevsimsellik mi, spekülasyon mu?

Fransa’da 7 Mart grevinin elektrik talebine etkisi 4 GW civarında (sabah için)

ABD LNG sıvılaştırma tesislerine gaz akışı yeni rekor kırdı

ABD rüzgar türbinlerinde fiziksel özellikler ve MW ilişkileri

Rüzgarda kapasite faktörlerinin değişimi de teknolojik dönüşümü gösteriyor

GS’ye göre Çin petrol talebi zirve yürüyüşünde

Çin’de iç uçuş talebi %5.4 yukarıda ama uluslararası uçuşlar hala dipte

Çin’de yeni araba satışlarındaki artış ve piyasa payı. Çin’deki %25 pay, AB ve İngiltere’nin %20 payının üzerinde, ABD de ise oran %7 civarında. LFP’nin payı %62 ama LFP üretimi %155, NMC üretimi %144 artmış. NEV’lerin elektrik tüketimi de ayda 2 TWH’i geçmiş.

Çin ve Avrupa’da elektrikli araba teşvikleri düşünce satışlar da düştü.