28 Ocak 2023 – Haftasonuna Kalan Makaleler

Climate Policy is Macroeconomic Policy and the Implication Will Be Significant, Jean Pisani-Ferry

Hızlı bir karbon ekonomisine geçişin bazı sonuçları olacak: Bazı ekipmanlar ekonomik değerini kaybedecek, bazı fabrikalar/santraller kapanacak, insanlar farklı alanlarda istihdam edilmek zorunda kalacak, yatırımlar çok artmak zorunda kalacak.

Birincisi Avrupa dönüşümü “yumuşak huylu bir macera olarak” görüyor. Avrupa Komisyonu “gezegen için iyi olan, insanlar ve ekonomi için de iyidir”(2021) dedi. Simulasyonlara göre AB GDP’si -0.7% ila %0.55 etkilenecek.

Dekarbonizasyon çok ters bir arz şoku olabilir, 1970’lerdeki petrol krizi gibi. Kısa dönemde potansiyel çıktıyı etkileyebilir. Ama ArGe harcamaları, yenileme yatırımları artacak, büyümenin yapısı değişecek. Uzun dönemde tüketiciler daha iyi durumda olacak.

Karbon vergilerinde eğer hızlı yapılırsa, ülkeler bazında, karbon yoğun sektörler ülke dışına gider.

Net sıfır dönüşümü, mevcut tüketici tatmininde uzun dönemde olumlu olsa da, ilk etkisi negatif olacak.

Net sıfıra geçiş politika yapıcıları ciddi makroekonomik sorunlarla karşı karşıya getirecek. Daha çok mekanizma ve seçeneklere odaklanmak gerekç

Future Options for Russian Gaz Exports, Columbia Energy

2021 yılında Rusya, Asya’ya 30 bcm gaz sattı. AB’ye ise bu rakam 155 bcm’di. Eğer yapabilirse Power of Siberia 2 ile de 55 bcm yıllık gaz satışı hedefliyor. İlk boru hattı, Power of Siberia, 2019’da devreye girmişti. 2022’de 15.5 bcm gaz gönderildi ama kapasite 38 bcm. 2025’e kadar kapasitesi artacak. Şubat 2022’de ek 10 bcm Sakhalin’den Çin’e bir anlaşma imzalandı.

Çinli şirketlerin 26 bcm, ABD ile kontratlı LNG anlaşmaları var. Rusya-Çin arasında 48 bcm de boru hattı ile gaz ve 11 bcm de Rus LNG’si anlaşmaları da var.

Rusya 2021’de 39.6 bcm LN sattı. Alt kırılımda Gazprom Sakhalin’de 15 bcm, Novatek Yamal’da 24 bcm, ve Vysotsk’da 0.9 bcm olarak gerçekleşti. Gazprom Portovaya’da 2 bcm tesisini Eylül 2022’de devreye aldı. Ama Arctic LNG 2’de 3 tane 9 bcm tesisin 2023’de çalışmaya başlayıp 2026’da tam kapasiteye gelmesi gerekiyordu.

Doğalgaz Rusya’nın birincil enerji tüketminde de %53’lük paya sahip. Yaptırımlar vs sebebiyle 2022’de gaz üretimi %18-20 düşerek 671 bcm oldu. Rus gaz arzının %80-90’u Gazprom’un.

Rus gazı, IEA WEO2022’de ihracatta, 2030 yılı için 130 bcm olarak belirtilmiş. Bu rakam da daha önceki IEA raporunun 1/3’ü.

US LNG : Remapping Energy Security, CSIS

Aralık 2022 itibari ile ABD’nin Avrupa ve İngiltere’ye ihracatı, tüm LNG’nin %42’sine çıktı. 2022’de Avrupa gaz fiyatları, 41$/mmbtu’ya ulaştı. Bu Japonya’da 18$, ABD’de 6.5 $’dı. 2022’de ABD LNG’si Avrupa gaz ithalatınıın %17’sini sağladı. Rusya ise %19’unu. Norveç, Azerbaycan ve Katar toplu olarak 2022’de 28 bcm ek gaz sağladılar, ABD ise 37 bcm ek gaz sağladı.

AB-ABD anlaşmasına göre, Avrupa’nın 2023’de 147 bcm’ kadar LNG ithaltı yapacak. 2022’de 159 bcm LNG aldı. Avrupalı enerji şirketler 11 FSRU anlaşması yaptı. 2023 sonuna kadar 55 bcm gazlaştırma kapasitesi eklemiş olacaklar.