11 Şubat – Akademik makaleler

Bu hafta SARS’ın sebep olduğu ekonomik etkiler ve bazı enerji makalelerine göz attım.

  1. Historical cases for Contemporary Electricity Decisions: Bu makalede ABD’nin elektrik gelişimindeki dönemsel kararların etkileri detaylı olarak değerlendirilmiş.
  2. High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change: Bu makalede dünyadaki orman alanlarının değişimi inceleniyor. Google Earth Engine ile kodlayarak dünyadaki orman yüzeysel değişimini de inceleyebiliyorsunuz.
  3. Economic Impact of SARS: The Case of Hong Kong: Bu makalede SARS bulaşıcı hastalığının Hong Kong’daki ekonomik etkisi incelenmiş. Burada uçak yakıt talebi ve ulaştırma talebi ile ilgili önemli tablolar var.

4. How reactive power is helpful to maintain a system healthy: Bu makale uzun fakat oldukça faydalı bilgiler içeriyordu. Reaktif enerji ile ilgili detaylı bir çok kavramı da içeriyor