24 Nisan 2018

Özetler

Çimento üretimi küresel emisyonların %6sı. Süpermalzeme denen grafen ile betonda kullanılan materyaller yarıya düşürülebilir. Çimentoyu değiştirmiyor, çözelti olarak katılıyor herhalde

Perovskit güneş hücreleri ticarileşmeye daha da yaklaşmış olabilir. Geçen yaz NREL’de %22.7 verimlilik görülmüştü. Sorun 30 yıl dayanacak perovskit hücreyi yapmak. Bu verimlilik grafiği de düzenli güncelleniyor.

[Rapor] Oxford Energy’de 2017 Avrupa talebinin 2016’ya göre yüksek olmasını belirleyen aylar Ocak ve yaz dönemi. Endüstriyel talep ve elektrikte gaz kullanımı da diğeri.

[Rapor] Amerikalarda LNG. Latin Amerika küresel boru hattı ticaretinin %7.5’i, LNG’de de %4 küsur o kadar büyük değil. Ama tüm bir Kuzey-Güney Amerika kıtası özelinde değerli bilgiler var.

Çin INE’nin petrol kontratları önceden(Mart’ın son haftası-açıldığı hafta) Dubai’ye göre bir premiuma sahipti. O premium eriyince ticarette yavaşladı. Ortadoğu’dan Kuzeydoğu Asya’ya kargolar 25-35 günde gidiyor, limandan depolama tesisine de 1-2 hafta.Ticaret marjı 2.5$/ v

Güneşin şebekeye entegrasyonu workshop sunumları.

Video – Kayıtzinciri ve Kanun (Blockchain and Law)

Grafik

Bakır alaşımların nihai kullanıma göre sektörleri (CopperAlliance)