18 Nisan 2018

Bugün IEEE PES konferans videoları (elektrik dağıtım ve iletim) videoları çok iyiydi. Suudilerin gözünü 100$/v’e diktiği haberleri üzerine ABD stok seviyelerindeki düşüş fiyatları yukarı itti. Cuma günü OPEC toplantısında toplu hedef belirlenerek, ülke hedefleri es geçilebilir mi? Almanya elektrikli araba piyasasında 3., haberde Norveç’i göremedim. Çin şeyl gazda çok istekli, 2020’de iki misline çıkacak ama 30 bcm hedefinin uzağında. İngiltere’de dalga enerjisi neden olmadı, raporun sistemi güzel. Porto Riko’da elektrik mühendislerinin deneyimlerini de özet geçtim

Özetler

[IEEE] Porto Riko’da elektrik şebekesinin tekrar ayağa kaldırılması çalışmalarında yer alan New York ekibine göre, uç hava olayları sonrasında şebekeyi ayağ kaldırmak için kendi kendini iyileştiren akıllı şebekelere daha var. İnsan çok önemli, ayrıca GPS ve kamera ile cep telefonları

[IEEE] Porto Riko’da fırtına sonrası şebeke çalışmalarında Schneider mikrogridlere vurgu yapmış. Finansal modeller olarak Microgrid as a Service (MaaS),ve Energy as a Service (EaaS) düşünülmeli diyor. 3 ana prensip: kısa dönem hızlı çözüm, daha dayanıklı sistemler, teşvik

Gunvor’un Operasyonlar ve IT başı Eren Zekioglu, fiziksel petrol ticaretinde Londra merkezli VAKT tarafından kurulan kayıtzinciri platformuna çok ilgi olduğunu söyledi. Çok detay verilmemiş, ama kağıt kontratlardan akıllı ve güvenli kontratlara geçiş sağlıyor.

[Rapor] Federal Sibergüvenliği anlama raporu Harvard’dan. Sorunlar; karar alma ne kadar merkezi ne kadar namerkezi olacak, sorumlular kurumdan kuruma farklı yetkilere sahip, sibergüvenlik öncelikleri pahalı,kongre komisyonlarının hiçbiri tek başına tüm resmi göremiyor.

Cuma günü OPEC toplantısında 2019 petrol üretimi sınırlamaları konusunda gösterge olacak. Bir ihtimal ülke ülke limitleri bırakarak, toplamsal bir yükümlülük belirlerler.

Madencilik devi Rio Tinto’nun taşkömürü üretimi yıldan yıla %30, çeyrek olarak %53 düştü. Düşüş sebebi daha çok maden çalışmalarında bakım-değişim.

Almanya’da Ocak 2018’de rüzgar üretiminde dramatik bir artış ve taş kömüründen elektrik üretiminde önemli düşüş oldu. İklim değişikliği elit bir proje olmamalı. Yeşiller milletvekili: hükümet ortakları otomotiv modernizasyonunu ciddiye almıyor. Almanya e-arabalarda 3.piyasa

Çin’in şeyl gaz üretimi 600 kuyuda 9 bcm, 2020’de 17 bcm olması bekleniyor. 2020’ye kadar 3 projede 700 yeni kuyuya 5.5 milyar $ yatıracak. Çin’in 2020 hedefi 30 bcm’di. 2010’a göre arama kuyusu maliyetleri %40, 2014’e göre ticari kuyu maliyetleri %25 düştü.

[Rapor] İngiltere 2000 yılından beri dalga enerjisinde neden inovasyon sistemi ile başarılı olamadı. 22 gösterge ile çalışmışlar: Bilgi gelişimi, bilgi değişimi, girişimcilik denemeleri, hedefler, kaynakların aktive edilmesi, piyasa oluşumu ve normalleşme

Total, Fransa’nın büyük elektrik şirketi Direct Energie’nin %74 hissesini alacağını duyurdu. 1.4 milyar €’ya mal olacak.

Hindistan’daki 4 büyük şehirde, Asya’daki benzer piyasalara göre %149 daha fazla trafik sıkışıklığı var. Bu sıkışıklıktan dolayı her yıl Hindistan 22 milyar $ kaybediyormuş.

Grafikler

WTI fiyatları ile göreceli stok seviyesi (Trends of Earnings)