22 Mart 2018

IEA raporuna göre enerji yoğunluğu bu sene geçtiğimiz yıllara göre daha yavaş ama düşmüş %1.7 (iyi birşey). Ama emisyonlar %1.4 yukarı hareket ederek 3 yıllık durgunluktan uyandı. Afrika’da yeni hidroelektrik santraller ile enerji ihtiyacını karşılama kuraklığa daha dayanıksız bir elektrik sistemi getiriyor olabilir. ABD tarifeleri sonucu Çinli büyük üreticiler ABD’de güneş üretim tesisi açma yolunda. LNG talebi geçen seneki kadar olmasa da artmaya devam edecek. Güneşte panel kapasitesi (DC) evirici kapasitesinin %10-30 üzerinde kuruluyor gözlemlenmiş.

Özetler

İki tip LNG taşıma gemi var, buhar türbinli verimlilik düşük. 2000’den itibaren çift yakıt dizel-elektriklere geçildi. Maliyet kiralama, yakıt, sigorta, bir de dönüşü cebinden verecek. Temmuz 2017’de ABD-Avrupa 0.5 $/mmbtu, Shangaya 1.1$/mmbtuydu.Şimdi 0.6’ya 1.5.

[Makale-Nature Energy] Afrikada planlanan barajlar bittiğinde hidroelektrik kapasitesinin %62-82si Nil’de, %73-85’i de Zambezi havzasında olacak. 2030’da bu hidro kapasitesi bölgenin temel enerji kaynağı olabilir ve tek bir yağış ikliminden etkileniyor. Ek analizler burada

2017’de LNG talebi 285 mtpa’ydı, bu %9.6 artış tekrar etmese de 2018’de de 305 mtpa talep bekleniyor. 2022’ye kadar da 314-330 mtpa seviyelerinde olacak.

Enerji yoğunluğu son 3 yıldaki %2.3’den sonra 2017’de %1.7 iyileşti. Emisyonlardaki artışın ana sebebi ekonomik büyüme. Karbon emisyonları da %1.4 yukarı hareket etti.

ILR(Inverter Loading Ratio), yani güneş tesislerindeki evirici kapasitesi bölü panel kapasitesi. Genelde evirici gücünün 1.25 katı güneş kapasitesi kurulu oluyor. Sistem verimliliği için. Eviriciyi en yüksek noktada almıyorlar.

Kayıtzincirinin petrol ticaretinde kullanılması için önce bir takım çalışmasına, yani firmalar arası ortaklığa ihtiyaç var. Başkalarının da verilerine ve alım-satım işlemlerine erişebilme ihtimali petrol tacirleri için bir sorun, değişik defter sistemlerini birlikte çalıştırmak zorunda kalabilirler.

2025’te Shell yol kenarı istasyon sayısını %25 arttırarak 55000 ile 40 milyon günlük müşteriyi hedefliyor. Yeni petrol istasyonlarının yarısı Çin, Hindistan, Endonezya, Rusya, Meksika gibi gelişen ekonomilerde olacak.

“Çin’e bizim arabalarımız %25 vergi ile gidiyor, Çin arabaları bizim ülkeye %2 vergi ile giriyor”, bugün ABD Çin’e 60 milyar $ ithalat vergisi kararını yayınladı, ama bir sürü süreç olacak, Çin itiraz edebilecek. Yumuşak geçiş ama arkası gelebilecek

ABD’nin güneş paneli tarifeleri sonrasında Çinli üreticiler ABD’de tesis açmaya çalışıyor. JinkoSolar teşvik bile alabilir. Kuracağı tesiste 200 işçi istihdam edecek.

Elektrikli yılanbalığı prensibi ile 110V üreten jel baskı ile elektrik üretimi

Afrika kıtası serbest ticaret alanı AfCFTA, ülkelerin malların %90ındaki ithalat vergilerini kaldırmaları üzerine bir anlaşma, Çarşamba günü imzalandı.

Grafik

BNEF’e göre 2017’den 2030’a LNG talep büyümesi(BNEF)