8 Şubat 2018

Bugün bu hafta biriken makalelerin özeti var. Bir de ABD senatosunda Enerji Altyapısı oturumunun video ve ifade[pdf]ler var. Medlock’un ki s4’ten sonra okunur. Nature Energy’e göre küresel fosil sübvansiyonları düşse de emisyon ve enerji tüketimi etkili düşmeyebilir. Hatta emisyon artabilir (kömür’e geçiş artar). Almanya’da enerji ve iklimde yeni dönemde çıta düşüyor. Cape Town’da Nisan gibi su bitebilir. Termoelektrik materyaller çok ilginç bir alan, ısıdan enerji üretiyorlar, yüksek ısılı proseste etrafa dağılan ısıdan elektrik için. Oxford Energy: bundan sonra petrolde gelir maksimizasyonundan başka çıkış zor, Suudilerde rehber.

Özetler

[Nature Energy] Redükte edilmiş grafin oksit, 2700 C’lere kadar dayanan termoelektrik malzemelerle, 900 C’de 50 microwatt/cm elektrik üretmek mümkün. Metal üretiminde çevreye yayılan ısıdan da elektrik üretme yolu.

[Nature Energy] Fosil yakıt sübvansiyonları kalksa da dünya enerji talebi, emisyonları üzerinde etkisi sınırlı olacak(%1-%4) ve yenilenebilir enerji kullanımını da 2030’a çok arttırmaz. Hatta bazı bölgelerde arttırır demiş. Makale çok tartışılır. Veriler burada

ETH’den Severin Fischer’in Alman koalisyonunda enerji iklim gözlemleri: enerji-iklim konuları marjinal, sistematikliği az, verimlilik ve diğer sektörlerde yenilenebilir rakamları yok. Kömürün çıkışına meclis karar verecek. Euratom’a da vurgu var..

Petrol piyasaları artık talebe odaklanıyor. Eğer talep artmaz ise daha devreye girecek petrol üretimleri var. 2018’de ABD üretimi 1.3 mv/g artsa, Dünya talebi 1.3(IEA)-1.7(EIA) mv/g en fazla artar. İlkyarı petrol fiyatı yumuşarsa talep uçabilir.

Baker Inst.’dan Ken Medlock’un bugün ki ABD senatosundaki ifadesinde fiziksel altyapı arz-talep esnekliklerini de etkiliyor. Altyapı hizmet verebilse, yüksek talebe rağmen fiyat da oynaklık da düşebilir. (s5)

Güney Afrika CapeTown’da “Sıfırıncı gün”, yani Nisan’da hiç su kalmamış olacak. Kuraklık bir çok şehri etkiliyor. Çinli yetkililer Pekin’in daha ıslak güneye taşınmasını bile önerdi. Susuzluk dönemlerinde

[Oxford Energy]Suudi Arabistan, OPEC+’ı (yani OPEC+Rusya) üretim yerine gelir maksimizasyonuna itti. (s4) Tüketici az tükettikçe üretici ürünü hemen üretmek ister. Fiyat P0’dan P1’e düşer. Koordinasyon şart, bu şekilde yüksek üretim/düşük fiyat olmaz.

ABD’de Kasım sonu itibari ile doğal gaz üretimi %10, ithalatı %27 arttı. Şubat’ta yıllık %21 talep artışı bekleniyor. Boru hattı ve LNG ile ihracat Kasım’da tüketimin %12.3’üydü. Elektrik doğalgaz talebinde %30.7 paya sahip. %26 sanayi.

ABD Senatosu Enerji ve Tabii Kaynaklar komitesindeki altyapı oturumunun tamamı ve ifadelerin pdf’i.

Grafikler

Endüstriyel ısı talebi ve o sıcaklıklarda termoelektrik malzemeler [Nature Energy]