9 Mart 2017

Fiyatlar niye düştü? ABD stok verilerinden. Ama Gartman mektubunda hayır, Ceraweek’te de görüldü, bu fiyatlarda dünyanın her yerinden üretim artışı geliyor, yoksa stoklar boğa piyasasına işaret ediyora getirmiş. Ama Clipperdata ekibi de Singapurda yüzen depolama düşmedi, 60mv altına düşerse arz fazlası eriyordur demiş. ExxonMobil Eni’den Mozambik LNG proje hissesini aldı. Çinlilerin 2013’teki bedelin %47 indirimlisine. Temiz enerji muhafazakarlar, Cumhuriyetçiler içinde de bir yeşil ekip var. Bilimsel bir araştırmaya göre VW’’nin emisyon aldatan yazılımı Avrupa’da 1200 prematür ölüm sebebi olmuş olabilir. 200C altında silikon hücre üretimi. Özet’te Oxford Energy’nin Brexit sonraası İrlanda gaz piyasası yazısı özeti, 1 paragraf. Kısaca İrlanda TTF’i baz alır, Energy Charter’dan İngiltere transit olur gibi

Bilgiler

Çarşamba günü verilen 2 izinle, California’da toplam 27 girişimin otonom sürüş test izni oldu. Uber ve PlusAI yeni gelenler. Son şirket Çinli ortaklık. Renovo motors ve Fransız Navya da izin alanlardan. İzin alan 180 aracın 77si Google’in Waymosu. Araba sayısı 2014’ten beri 8 katına çıktı. VW ve Mercedes’te izin alanlardan.

Kasımdan beri ilk defa WTI 49$ altını gördü. Neden? ABD petrol stokları 9 hafta artarak rekor rakamlara ulaştı. Boğaların güveni kırıldı. WTI son 1 yıldaki b ir gündeki en büyük düşüşünü gördü. Fiyatlar düşmeye devam ederse, OPEC ülkeleri bütçe tutturmak için daha fazla üretim yapabilir. Arz fazlası ve spekülatif uzunluk

Tam tersini iddia eden Gartman Letter yazarı Dennis Gartman, EIA stoklarında sorun yok demiş. API stokları 11.6 mv arttı dedi, kaldı ki ürün stoklarında da azalış vardı. Stoklar boğayı işaret ediyor. Suudilerin üretim artışları gelebileceği endişesi asıl sorun. Olasılık…Herkesin üretimi artacak, Ceraweek toplantıları da bunu gösterdi demiş.

3 Mart tarihki bir çalışmaya göre, VW’nin emisyonları aldatan yazılımı Avrupa 1200 prematüre ölümüne sebep olmuş olabilir. Vay o yazılımı yapan elemanın düştüğü durum, para kazandırayım derken akademik araştırmaya göre katil….

NatureEnergy’den, %20 verimli güneş hücreleri .200C’nin altında imal edilebiliyor. Yarı iletkenlerde bunu güneş gören yüzeyi katkılayarak veya ince bir tabaka kaplayarak yapıyor. Kristal silikonu katkılama yerine alkali metal (Li) ve metal oksitler ile kaplayarak %20 verimli hücreyi 200C altında üretebiliyor.

ExxonMobil Mozambik’te Eni’nin LNG projesindeki %25 hissesini 2.8 milyar $’a satın alıyor. 2.5 trilyon m3 rezerv var. Exxon’un ödediği para 2013’te China National Petroleum’un ödediği hisse bedelinden %47 daha ucuz.

Petrolcüler de offshore rüzgar işine girdikçe fiyatlar düştü. 2016’da 29.9 milyar $ açık deniz rüzgara yatırılmış. 2020’de 115 milyar$’a ulaşabilir yatırımlar. Bugün ki projeler 2012’ye göre yarı fiyatına üretim yapabiliyor. Yeni fiyatlar 126$/Mwh. Petrolcülerin sektöre girişi haberde var, fiyat düşüşüne katkıda bulunulduğu benim yorumum

Temiz enerji muhafazakarları… 1994’te Cumhuriyetçiler meclisi kazandıktan sonra, 1995’te bazı Cumhuriyetçiler, Çevrenin koruması için [çalışan] Cumhuriyetçiler grubu kurmuş. 2012’de ismi ConservAmerica olmuş. Yani muhafazakalardan ılımlı olanlar içinde de yenilenebilir ve iklim değişikliğine destek veren gruplar var.

ABD’de stoklar arttı ama Singapur yakınlarındaki stoklar da erimiyor. Geçen ay ki 60 milyon rekor stoktan düşüş görülmüş ama geçen hafta tekrar stok artışı oluşmuş. Singapur açıklarında 60 mv petrol olduğu sürece piyasada arz fazlası vardır denmiş. ABD stokları da 528 mv’e çıkmıştı.

CRADA kapsamın (Cooperative Research and Development Agreements) ile yapılan hidrokinetik cihaz [türbin] ile Oceana hem ırmaklarda hem de her hangi su akışı olan [dalga, gelgit] yerlerde elektrik üretebilecek cihazı test etmiş.

Grafik

California yollarındaki otonom arabalar ve firma sayısı gelişimi (FT)

Rapor Özeti

Brexit’s Impact on Gas Markets, Irish Options: IBP, NBP or TTF? Oxford Energy, Thierry Bros

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/03/Brexits-Impact-on-Gas-Markets-Irish-Options-IBP-NBP-or-TTF.pdf

Çok kısa 2 sayfa.

Konu şu: İrlanda – İngiltere -AB. Eğer İngiltere AB’den çıkarsa, İrlanda AB pazarına nasıl eklemlenir, nasıl bir yapı oluşur. İngiltere Energy Charter’a imza attığından bariz transit olur. Norveç’ten (İngiltere’nin kuzeyinden İrlanda’ya giden bir hat) İrlanda’ya gaz boru hattından İngiltere sadece transit olabilir. İngiltere AB’den ayırılırsa NBP, AB’nin en likit noktası TTF’e göre daha pahalı, dar olur. Norveç ise gelirini maksimize etmek için, İngiltere’ye NBP üzerinden satarken, İrlanda Avrupa sayılacağından TTF ile işlem yapabilir. Aynı zamanda İrlanda LNG tesisini de hızlandırır. Aynı zamanda İngiltere’de gazı AB üzerinden alacağından, AB’yi transit görüp Rusya üzerinden gaz alabilir ama her ülkeden geçirmek için geçiş bedelleri paylaştırması gerekebilir. İşin ilginç yanı İrlanda TTF’i (AB ile harmonizasyon için tercih ettiğinde, İngiltere’nin iki tarafı da TTF oluyor. NBP ne olacak?