2 Mart 2017

Petrol fiyatlarında volatilitenin düştüğü bir dönemdeyiz, yani 3 hafta petrol haberi oku, dön bak gene 55$/v’de. Artık OPEC, ABDli üreticiler ve jeopolitik tedirginlikleri izleyeceğiz. ABD benzin talebi tekrar zirve yapacak ama bu son mu olacak göreceğiz. Güneş enerjisi tavanlı Prius’lar. Nature Energy bu 2-3 gün Post-Lityum makaleleri herkese açmış, özetleri aşağıda. Grafikte post lityum pillerin kg başına watt-saatleri, özet de Oxford Energy’nin LNG arzını değerlendirdiği raporu var. Asya ve Avrupa birbirini nasıl etkiliyor, son 3 sayfası iyi. Tarihte mazut devri

Bilgiler

Üretim aşaması ve evlerdeki robotlar daha fazla sibersaldırılara maruz kalarak, çalışamaz veya kontrolden çıkar hale gelebilir. IOActive Labs, “robotlar her evde yer almaya başladıkça, onlara saldırma isteği de hızla artacak”

Nature Energy: Post lityum piller, yani lityum hava, lityum sülfür, lityum metak katı hal pilleri ile ilgili makaleler serbest erişimde.En iyi piller şu anda 300Wh/kg, ABD Enerji bakanlığı’nın 400Wh/kg 2017 hedefinin altında. Post lityum piller daha çok enerji yoğunluğu ve şarj ömrü demek.

Transatomic Power, nükleerde hocalardan uyarı aldı. Erimiş tuz reaktörleri ille geleneksel reaktörlere göre 1 ton uranyumdan 75 kat elektrik üretebilen teknoloji ile ilgili MIT’li hocalar hesaplarda ciddi hatalar var demiş. Yeni hesapta 2 misli daha fazla elektrik, %53 daha az atık.

Nature Energy: Pil gelişiminde katı hal geleceği, Lityum metal ile SSB (solid-state batteries)’in geleceği olabileceği vurgulanıyor. Enerji yoğunluğu, güç yoğunluğu, uzun dönem stabilite,güvenlik yönünden incelenmiş. Şu anda kWh maliyet 145$’da. Katı elektrolitler ikiye ayrılıyor: inorganik katılar ve organik katı polimerler.

Nature Energy: Lityum hava pillerindeki mekanizmaları anlamadaki gelişmeler. Teorik olarak Lityum hava (Li-air) en yüksek enerji yoğunluğuna sahip 3500Wh/kg. 500-1000Wh/kg bile 500 km menzil imkanı tanır. 20 yıl önce organik LED oyun değiştirici olarak tanımlandı, onun gibi Lityum hava büyük değişim tanımlansa da uzun süre gerekire gelmiş.

Nature Energy: Lityum sülfür pillerde, pozitif (katod) sülfür, negatif(anod) lityum.

ExxonMobil 2020’ye kadar her yıl 25 milyar $ yatırım yapacak. 2016’da 19.3 milyar $’dı. 2011-2014 arası ise 30 milyar$ üzeriydi. 2007’de Exxon 2011’de 5mv/g üretim hedeflemişti. 4.7 mv/g tutturdu. Fakat o zamandan beri üretim düşüyor. Son iki yıldır 4.2 mv/g. Exxon bu sene yatırımlarının 3’te 1’ini şeyl’e ayırdı. Bu 1/2ye çıkacak

ABD benzin talebi WoodMackenzie’ye göre seneye zirveyi görebilir. Geçen sene 9.326 mv/g dü. 2021’e küresel benzin talebi de 25.89 mv/g. 2025’e küresel binek vasıta 20% artarak 1.32 milyar olacak. Şimdilik 1 mv/g petrol talep artışları görsekte 2020’lerde bu 500binv/g’lere düşecek.

Toyota Prius’un yeni modelinde Panasonic imzalı bir güneş enerjili tavan var. Günde açıkta bırakılırsa 5.5 km menzil ekliyor. 180 watt. Matematik de 21 kWh = 100 km. Panasonic Tesla’yla da ortak. Tesla’da da opsiyonel güneş tavan olabilir.

Güney Afrika’nın fosil yakıtlardan yana şansı yüksek, elektriğinin %85’i kömürden. EIA ülkede 11 trilyon m3 şeyl gaz var diyor. Güney Afrika da sene ortasında kanunu değiştirerek açık deniz petrol yataklarında şansını deneyecek ve şansı yüksek.

Haftaya Trump federal alanlarda kömür kiralama yasaklarını kaldıracak.

Suudi Arabistan’ın Asya’da 5 yatırımı: 2.Malezya’da 7 milyar$ rafineri. 3.Endonezya Java’da Cilacap rafinerisi, %45 pay, 4. SABIC (Saudi Basic Industries) Çin’de Ningxia Hui bölgesinde kömürden kimyasal tesisi (3-4 milyar $)

Grafik

Lityum ve diğer pillerde kg başına Watt, enerji spesifikasyonu (Nature Energy). Açık mavi aralığı gösteriyor.

Rapor Özetleri

The Forthcoming LNG Supply Wave: “A case of Crying Wolf”?, Howard Rogers, Oxford Energy Institute

https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2017/02/The-Forthcoming-LNG-Supply-Wave-OIES-Energy-Insight.pdf

Rapor kolay okunabilir. Kısa bir ezop hikayesi ile başlıyor. Bizde yalancı çoban diye biliniyor bizde. Çoban sürüme kurt saldırdı diyor köylüler yardıma geliyor, şaka olduğunu anlayınca geri gidiyor, sonra gerçekten kurt saldırıyor ama çoban kimseyi inandıramıyor.

Raporun ana mesajı, “LNG fazlası var” diye bağıran çobana şimdi inanmayan olsa da, aslında doğruyu söylediği bir zaman olacak, yakında.

Ama bu LNG fazlasında Avrupa’nın şansını Asya’nın talebi belirleyecek

2008-2012 arasıda LNG sıvılaştırma kapasitesi hızla artmıştı. (115 bcm/yıl kapasite). Fakat tahminler genelde tutmuyor, projeler daha geç devreye girebiliyor. Sebepleri:

Projeler FID’den tamamlamaya 5 yıl sürüyor

Kabul süreçleri: LNG tesislerinin kabulü uzun sürebiliyor. Mesela %90 kapasiteye ulaşması 9 ayı bulabilir

Besleme gazı problemleri: Üretilen gazda yaşanan sorunlar tesisin işletmesini etkiliyor

2014-2015’te LNG arzı çok değişmedi. 2016’da %6 arttı(19 bcma). Talepte ise Asya 17bcma, Ortadoğu 10 bcma, Güney Amerika talebi de -5 bcma. 2016’da Avrupaya kalan LNG 50 bcma’ydı. Soğuk havadan dolayı Avrupa talebi 2016’da %4.3 arttı.

LNG arzında, Avustralyadaki Gorgon 1 ve 2 nolu trenler gecikti, Angola çalışmadı, Mısır 2016 sonunda LNG kargosu ihraç etti. Yemen kapalıydı, Cezayir de dalgalı.

Trinidad&Tobago, Malezya ve Endonezya LNGlerinde ise eski tesis ve yaşlanan sahalardan dolayı uzun dönemli düşüş bekleniyor.

Önümüzde ise Avustralya projelerinin 2019 gibi kabul sorunlarını aşacağı öngörülüyor.

2016/2017 döneminde soğuk havadan dolayı sıkışık bir LNG piyasası geçiş görüldü. 2017de ise Çin’deki artışın hava durumu kaynaklı mı yoksa yeni bir trend mi olduğu test edilmiş olacak. Asya’nın LNG gelişimlerini anlamak Avrupa’ya LNG’nin etkisini anlamakta anahtar role sahip. Avrupa son talep piyasası (last resot) gibi. Rusyanın ise minimum 150 bcma boru hattı gaz ihracatını savunduğu kabul edilebilir.

Asya’da düşük LNG talebi olursa, Avrupa ‘nın bu LNG’yi eritmesi 3 yolla olacak:

Kömür’den gaza geçiş

Asyadaki sanayinin LNG talebi

Fiyat farkı (Henry hub-Avrupa) azalmasından dolayı ABD LNG’si de azalır

Asya’da yüksek talep olursa Rusya boru hattı ihracatı 150bcma’nın üzerine çıkar ve 2019-2020’ye kadar orada kalır. Bu yüksek talep sebepleri:

Politik olarak Çin ve Hindistan’da kömürden gaza geçiş, (hava kirliliği vs)

Japonya’da nükleerlerin yavaş başlaması

Tayvan’da nükleerlerin devreden çıkması ve hızlı talep artışı

Bölgedeki gaz üretiminin daha hızlı azalması ve Pakistan, Tayland,Bangladeş, Malezya, Endonezya ve Vietnam’dan artan LNG ithalatları

Buna karşılık ise

Hızlanan kabul süreçleri ile daha hızlı devreye giren tesisler

Yüzer sıvılaştırma gemi projelerinin tamamlanması

Mısır Zohr sahasının geliştirilmesinin tamamlanması, Mısır’ın LNG talebini değiştirir

Tarih

Milliyet, Reklam – Mazut Devri başlamıştır, Ağustos 1961