30 Kasım 2016

Word: https://drive.google.com/open?id=0B3RIv3pMNaTdaFpaZjlzbHBMTkE

Serkan Şahin tatilden döndü ve OPEC yorumu ile burada.İngiltere – Fransa hattındaki enterkonneksiyonun başına gelen ilginç, İngiltere’de hafta sonu çöken GB energy müşterileri hemen bir diğer şirkete 4-5 gün içinde aktarılmış, ek zarar tüm tüketicilere yedirilmiş(fon gibi Bir şey ile). 350 kW’lık hızlı şarj, istasyonda dolum esnasında sigara içersiniz ama araba içinde olmamak gerekecek. Bugün AB öneri paketi ile ilgili geniş bir özet var. “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji”. Yenilenebilirlerde avantajlar ortadan kalkıyor(priority dispatch) gibi. Perakende fiyat deregüle olacak. Dağıtım şirketilerinin DSO birliği kurulacak, mini İletim operatör kuralları vs. Kapasite piyasasına daha bölgesel bir entegrasyon gibi anladım.

Bilgiler

İngiliz National Grid ve Fransız RTE iletim şirketlerinin ortak sahip oldukları 8 kabloluk 2 GW’lık kanal hattına, muhtemelen bir geminin Angus fırtınası esnasında demir atıp zarar vermiş olduğu düşünülüyor. Kapasite yarıya düştü. Fransa tarafında nükleer santralleri incelemede olduğundan sorun, İngiltere de de arz açığı olabilir.

8 Aralıkta Suudi Kralının, Kuveyt’i ziyareti, Saudi Aramco ve Kuwait Gulf oil’in birlikte işlettikleri deniz kuyusu Khafji alanında Ekim 2014’te duran üretimin tekrar başlaması umutlarını doğurdu. Eğer gerçekleşirse 300bin v/g. Suudiler üretim durdururken çevresel sebepleri söyleseler de, fiyat düşüşü sebeplerden biri.

Avrupa enerji sistemini değiştiren 4 trend: dekarbonizasyon ve dijitasyon, ve bu ikisinin sonucu olarak dağıtıklık(decentralisation) ve yakınsama(hizmetlerin). Şehirler de bu konuda anahtar konumdalar.

ABD’de yenilenebilir enerji laboratuarlarının çalışmasına göre Amerikadaki 3.2 milyar feet kare güneş için kullanıldığında ABD talebinin %14’ünü üretebilir.

Kanada hükümeti karbonun sosyal maliyetini asgari 30$ USD olarak hesaplamış.

Baker Hughes %62.5 hisseyi GE’ye sattıktan sonra Goldman Sachs’la da Kuzey Amerikada hidrolik çatlatma ortaklığı kuruyor. Tüm demirbaşlar voltran’ı oluşturuyor gibi geliyor.

OPEC’i kurtaracak petrol fiyatları (breakeven) yükseldikçe, şeyl üretim maliyetleri düşüyor. Fasit daire

Apple niye enerji işine girdi? Makale hoş ama anladığım cevap: Artık tüketici de aktif bir oyuncu, zaten büyük firmalar yenilenebilir elektrik alıyorlar (24 büyük firma 3.6 GW yenilenebilir anlaşma yapmış 2015te), tüm bir enerji hizmetlerine el atmak da bir fırsat kapısı

Mercedes’in sahibi Daimler AG, elektrikli arabalara 11 milyar $ ArGe harcayacak. 2025’e 10 araba. 100 km’ye 5 saniye, 500 km menzil, dijital olarak bağlı. Mercedes geçen ay Paris’te Generation EQ konseptini tanıttı. Söylenmeyen ise otonom sürüş ile elektrikli araba kaçınılmaz bence.

İngiltere’de 3 yıldır faaliyet yürüten GB Energy isimli toptan satış şirketi geçen haftasonu batarak 160bin müşteriyi açıkta bıraktı. Şirket enerji fiyatlarındaki artışı gerekçe gösterdi. 30 Kasım itibari ile müşteriler aynı tarifeleri ile Ofgem tarafından anlaşmaya varılan “son tedarikçi” Co-operative Energy’e geçti. Zararın bir kısmını Ofgem(herkes) ödeyecek

BMW, Daimler, Ford, VW grup (Audi+Porsche), yeni bir mutabakat zaptı ile JV(ortak girişim) kurarak uzun yol güzergahlarında 350 kW’a kadar şarj noktaları kuracaklar. 2017’de çalışmalar başlayacak. Tesla’nın 120-135 kW

İngiltere’de RBS’nin stres testlerini geçemediği raporda Standart Chartered’in da petrol fiyat hareketlerine açık riskleri olduğu raporda var.

“Fransız Nükleer sanayisi, tarihinin en kötü durumunda”, eski EDF direktörü diyor. Bu nükleer santrallerin geçici durdurulması sebebi ile İngiltere, son 4 yılda ilk defa Fransa’ya geçtiğimiz hafta elektrik ihraç etmiş.

Afrika Kalkınma Bankası 12 milyar $ bularak, kıta için “Afrika’da enerji için yeni teklif” paketini uygulamak istiyor. Afrika gelişmesinin %5’ini (potansiyel GSYİH)’i elektrik erişimi sebebiyle hayata geçiremiyor.

İstatistikler

AB paketinden:

– AB’de elektrik sektörünün yıllık cirosu 1.182 milyar euro (2014)
– Hane halklarının ödediği fatura toplam 148.2 milyar euro, hane başına senede 686 euro
– Binalar AB enerji tüketiminin %40’ı
– Bina renovasyon oranı %1
– AB inşaat sektörü 18 milyon doğrudan istihdam ve GSYİH’in %9’unu sağlıyor.
– 2014’te en düşük gelirli kesim toplam harcamasının %9’unu enerjiye harcadı
– Yenilenebilir sektörü Avrupa’da 1 milyon kişiye istihdam sağladı. Sadece rüzgarda 2014’te 320bin kişi

Rapor Özeti

AB’nin Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji tanıtımı

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition

“Bunu okuyan profösör olur annadın mı?” repliğini aklıma getiren bu kadar belgeyi kim okuyacak.

Basın Açıklaması:(link)

AB, 2030’da CO2 emisyonlarını en az %40 azaltmaya söz verdi. Bunu da ekonomiyi modernize ederek ve tüm Avrupa vatandaşları için istihdam ve büyüme ile elde etmeyi planlıyor. Bugün ki önerilerin 3 ana hedefi var:
– Enerji verimliliğini en öne almak,
– Yenilenebilir enerjilerde küresel liderlik,
– Tüketicileri için adil bir dönem (fair deal)
Paket tüketiciler konusunda sosyal mesajların ardından, kırılgan tüketiciler ile ilgili önlemleri de içeriyor.
Maros Sefcovic: Energy Union VP
“sürdürülebilir istihdam, büyüme, yatırım. Temiz enerji sektörlerinin tamamına dokunuyor: araştırma, inovasyon, yeterlilikler (skills), binalar, sanayi, ulaştırma, dijital, finans bir kaçı. Bu şekilde Avrupa vatandaş ve iş sahiplerini temiz enerji değişiminden en çok faydalanacak şekilde donatacak”

Arias Canete:(İklim ve Enerji Komiseri)
“En çok %30 enerji verimliliği hedefi için gururluyum. İthalatı azaltacak, istihdam oluşturacak ve emisyonları kesecek.”

Komisyonun “Tüm Avrupalılar için Temiz Enerji” önerileri, temiz enerji değişiminin gelecek büyüme sektörü ve akıllı paranın olduğunu göstermek için tasarlandı. 2015’te temiz enerjiler küresel olarak 300 milyar euro çekti. 2021’e kadar 177 milyar euro kamu ve özel yatırım mobilize ederek, paket önümüzdeki 10 yılda GSYİH’ı %1 arttıracak ve 900,000 istihdam oluşturacak”

Enerji Verimliliğine Öncelik vermek: Daha iyi tüketmek, daha temiz bir şekilde (link)

Bugün ne oldu?

Küresel temiz enerji dönüşümü başladı ve geri döndürülemez. AB sadece adapte olmak değil, lider olmak istiyor:
1. Enerji verimliliği ile ilgili genel bir çerçeve,
2. Binalarda enerji verimliliiğini arttırmak,
3. Ecodesign ile ürün enerji performansını iyileştirmek ve tüketicileri bilgilendirmek (enerji etiketleri)
4. Akıllı finans ile akıllı bina önerileri için enerji verimliliği finansmaı
AB çapında 2030’a %30 enerji verimliliğ hedefi

Komisyon bu önlemleri neden alıyor?

İstihdam ve büyüme için anahtar Avrupa stratejisi.

Enerji verimliliği poltikasında ne değişeşecek?

Bugün ki öneriler ile Komisyon mevcut Enerji Verimliliği direktifini şu şekilde güncellemeyi öneriyor:
– Enerji verimliliği hedeflerini, AB 2030 iklim ve enerji çerçevesi ile uyumlaştırmak,
– Enerji tasarrufu (saving) zorunluluklarını 2020 sonrasına da uzatarak 2021-2030 arası %1.5/yıl enerji tedarikçi ve dağıtıcılarına enerji tasarrufu zorunluluğu
– Isıtma ve soğutma müşterileri için sayaç okuma ve faturalamayı iyileştirmek

Ayrıca komisyon Binaların enerji verimliliği direktifinde şunları öneriyor:
– Smart (Akıllı): Bilişim ve modern teknolojileri ile, otomasyon ve elektrik şarj altyapısı ile verimli bina işletimi
– Simple (Basit): beklenen çıktıların alınmadığı maddeleri çıkarıp düzelterek
– Supportive(Destekleyici) şekilde binaların renovasyonunu artırmak,, ulusal uzun dönem renovasyon stratejileri ve 2050 gibi bina stoğunu dekarbonize etmek

Komisyon akıllı binalar için akıllı finansman başlatıyor.

2014-2040 arası Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu KOBİ odaklı olarak 2014-2020 17 milyar euro enerji verimliliğine yatıracak. Akıllı binalar için akıllı finansman’da 10 milyar euro kamu ve özel fonlar devreye alınacak.

Yenilenebilir Enerjilerde Küresel Liderlik (link)

Temiz enerji paketi yenilenebilirleri nasıl arttıracak?
Yenilenebilir Enerji Direktifi, Yeni Elektrik Piyasa tasarımı ve yönetimi ile, yatırımcılar için daha öngörüleibilir bir düzenleyici çerçeve ve tüm teknolojiler için eşdüzlem bir oyun alanı -fakat iklim ve enerji hedeflerine zarar vermeden- [burada çanlar çalıyor]
Toptan satış piyasalarında,eterli kurallar oluşturarak daha kısa dönem ticaret ile değişken üretimin gerekliliklerini karşılamak; yenilenebilirler şebeke desteği ve güvenliği gibi sistem hizmetleri piyasalarından da gelir kazanabilecek. Bu daha da kısa dönemli piyasalarda hem üretim hem talep hem de depolama tarafında esnekliği ödüllendirecek.
Yenilenebilirler daha fazla piyasa tabanlı olacak, yeni kurallar yenilenebilir üreticilerinin gelirlerini daha fazla piyasadan kazanmalarını sağlayacak
Paket ayrıca, ulusal destek tasarım ana hatlarını belirleyerek, maliyet etkin, piyasa dostu ve Avrupalaştırılmış bir yaklaşım geliştirecek.

Öncelikli tevzilenme( priority dispatch) mevcut yenilenebilirler ve küçük projer ve inovatif projeler için kalacak. Diğerleri için teknolojiden bağımsız olarak, ayrım gözetmeyen 3. taraf kuralları uygulanacak. Yenilenebilirlerin bedelsiz yük atması /kesintisi (curtailment)ise en son çare olarak yapılmalı [ama yapılmalı denmiş bir kere]

Ulaştırmada, paket ayrıca gelişmiş biyoyakıt ve elektrik de öngörüyor. Gıda ürünleri tabanlı biyoyakıtlar kademeli olarak azaltılırken, gelişmiş alternatif yakıtlar için katkılama teşvik edilecek.

Ulaştırmada Komisyon ayrıca, Birlikte işleyen Akıllı Ulaştırma Sistemleri üzerine Avrupa stratejisini de adapte etti. Daha fazla birlikte işleyen [paylaşım ekonomisi denmemiş ama sanki o], bağlantılı ve otonom hareket. Strateji Avrupa ulaştırmasını dijitalleştirme, verimli ve güvenli hale getirecek

Biyoyakıtlar nasıl sürdürülebilir olacak? 2020 sonrası için 4 şart belirleniyor:
– Mevcut fosil yakıtlardan %70 daha az sera gazı emisyonu olan gelişmiş biyo yakıtlar olmalı,
– Orman biyokütlesinde fazla hasatı önleyen sürdürülebilirlik kriterleri,
– Biomas ve biogaz’dan ısı ve elektrik eldesinde %80 daha az sera gazı emisyonu şartı,
– Biomas’dan enerji yüksek verimli kojen (ısı+elektrik)

Tüketicilere daha adil bir teklif (link)

AB’deki tüm tüketiciler, kendi tüketimi için elektirk üretmeye, depolamaya, paylaşmaya [!!], tüketmeye veya piyasaya geri satmaya hak sahibi olacak.
Komisyon dinamik elektrik fiyatları ve akıllı sayaçlar ile tüketiciler ve piyasa arasındaki mesafeyi azaltacak.

Tüketiciler için ne değişecek?

Tüketiciler günlük faturalama, tedarikçi değiştirme, yeni kontrat yapma gibi işlemleri gelişmiş dijital tüketici bilgi yönetimi ile daha basit, hızlı ve kesin olacak
Sertifikalı online fiyat kıyaslama araçları ile daha net ve güvenilir bilgiye sahip olacaklar
Tüketiciler daha kolay tedarikçi değiştirebilecek, değiştirme bedellerinde sınırlama getirilmesi sayesinde
İsterlerse tüketiciler tedarikçilerinden akıllı sayaç isteyerek,[ fiyat avantajını kullanmayı deneyebilecekler]
Tüketiciler tek başlarına da Energy Union’dan faydalanabilecekler

Tüketiciler nasıl korunacak?

Yeni kurallar daha üst seviye bir tüketici koruması ve tüketici verilerinin yönetiminde ciddiyet
Yeni kurallarda elektrik fiyatları daha piyasa tabanlı olacak. Enerji yoksulluğu ise hedefli sosyal politika ve enerji verimliliği önlemleri (evlerin izolasyonu) ile olacak. Odaklı sosyal tarifeler sadece geçici olarak
Fiyat regülasyonu olmayan piyasalarda, daha fazla rekabet ve tüketiciler için en iyi teklifler gördük. Bu piyasalarda tüketiciler daha tatmin olmuş durumda.
Talep yönetimi gibi yeni sistemler, enerji faturalarını ciddi olarak düşürecek.Tüketiciler zorlanmayacak ama hakları olacak.
Akıllı şebeke kullanımı AB’nin veri koruma kurallarına saygılı olmak durumda. Tüketicilerin izni alınmalı

Memo: Yeni Elektrik Piyasası Tasarımı : Tüketiciler için Adil Teklif (link)

Piyasa tasarımı enerji oyuncuları için kural kitabı. Yazılım gibi.

Sorun ne?

Yenienebilir oranı %29’a 2030 gibi %50’ye çıkacak. Bu değişken üretimin, adaptasyonunun kolaylaştırılması, sistem esnekliğinin arttırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması lazım. [sınırlar arası elektrik kısmı] .. AB perakende piyasası da kalıcı olarak düşük rekabetten zarar görüyor. Teknolojik gelişmelere rağmen tüketiciler yeteri kadar bilgi sahibi değil ya da desteklenmiyor. Dolayısıyla tüketicilerin elektrik tüketimlerinin kontrolü ve yönetimine engel oluyor

Toptan Satış için yeni kurallar ne?

– Kısa dönem piyasalar daha esnek ve artan değişken üretime daha çok tepki veren hale gelecek
– Toptan satış fiyat tavanları kaldırılacak.Fiyatların, elektrik gerçek zaman ve lokasyon değerini göstermesi, bu sayede sistemin en çok ihtiyaç duyduğu esnek varlıkların yatırımı arttırılacak (talep yönetimi-depolama gibi).
– Priority dispatch – [öncelikli tevzi/devreye alma- yeni yatırımlar için kalkmış]
– Şebeke darboğazları, sıkışıklık gelirleri tekrar yatırıma çevrilerek minimize edilecek
– TSO’ların Sistem yönetimi bölgesel seviyede daha fazla oordine edilecek
– Talep yönetimini ödüllendirme sağladığı esneklik daha fazla talep katılımı

Perakende Piyasalar için yeni kurallar ne?

– Tüketicilere tüketimleri ve maliyetlerine ilişkin daha iyi bilgi. Tedarikçiler enerji mailyetleri, şebeke maliyetleri, vergiler, yükler ile ilgili daha çok bilgi verecek
– Tüm AB elektrik tüketicileri en az bir sertifikalı minimum kalite güvenlilrlik standartlarına sahip enerji tüketim aracına ücretsiz erişim hakkına sahip olacak.
– Tedarikçi değiştirmek kolaylaşacak, ilgili tüm bedeller kaldırılacak (sabit dönem kontratlarında erken iptal bedelleri hariç)
– Tüm tüketicilerin akıllı sayaç hakkı olacak [bedava demiyor]
– Tüketiciler ve birlikler, elektrik piyasasında aktif olarak yer alabilsin diye güçlendirilecek.Üretir, tüketir, satar [burada share/paylaşma kullanılmamış]
– Her tüketici doğrudan veya toplayıcı(aggregator) üzerinden talep yönetimi teklifi verebilecek.[Yalnız devam eden cümleden ben tüketiciler de dinamik fiyatlara maruz kalacak anlıyorum]
– Perakende fiyat düzenlemesinin kalkması gerekecek, ama kırılgan tüketiciler tam ve yeterli koruma alacak. Sosyal tarife geçiş dönemi için izin verilecek
– Üye ülkeler DSO (dağıtım sistem operatörlerine) [bu kısım ilginç]larının esnek hizmet ve enerji verimliliği ile işletimlerinin verimliliğine izin verecek ve destekleyecek. Çünkü büyük bir yenilenebilir üretim dağıtımdan bağlı
– Yeni bir AB DSO teşkilatı/birliği kurulacak. Şebeke yönetim kurallarının konulmasından sorumlu olacak ve AB seviyesinde iletim operatörleri ile işbriliği için kullanılacak. Ayrıca yenilenebilir entegrasyonu, dağıtık üretim, enerji depolama, talep yönetimi ve akıllı sayaç sistemlerinde de çalışacak.

Riske Hazırlık Kuralları

– Arz güvenliği risklerini belirlemede, kriz hazırlık ve önleme, kriz durumu yönetimi, ve az elektrik kaldığında bunun doğru yere gitmesi [acil durum merkezleri vs] ortak metodlar, ortak bir çerçeve ile Avrupa da tedarik güvenliğinin izlenmesi

Piyasa tabanlı fiyat : Kısaca deregülasyon anlatmış

Tüketiciler : Tüketiciler üretip, depolayıp satabilecek, sistemin tamamındaki nimet-külfeti göz önüne alarak

Enerji fakirliği ve kırılgan tüketici: Yeni kurallar ile üye ülkeler her iki yılda bir Comisyona enerji fakirliği izleme ve ölçmeyi raporlayacak. Aynı şekilde borcunu ödeyemeyenler nasıl elektriklerinin kesilmesinin önüne geçebilecekleri konusunda tam bilgilendirilecek.

Kapasite piyasaları ne? Yeni olan ne?

Piyasa tasarımı daha bölgesel ve Avrupa perspektifinden kapasite gerek ve ihtiyaçlarını ulusal mekanizmalarla koordine edecek. Yeni kurallar ile üye devletler, şeffaf yeterlilik seviyeleri belirleyecek, kendi arz güvenliği seviyelerini belirleyecek
Yeni kurallar, mevcut devlet yardımı/desteğine ek olarak bir Avrupa çerçevesi ve sınırlararası işbirliği için sağlam/zorunlu kurallar içerecek. Böylelikle kapasite piyasalarının entegrasyonuna liderlik edecek.

Talep yönetiminin rolü? [konuya aşina olduğum için okuyup geçtim] doğrudan veya toplayıcı üzerinden piyasaya girer, akıllı sistemler, dinamik fiyatlama vs

Depolamanın rolü?

Depolama şebeke esnekliğin sağlayacak anahtar teknoloji. Yokluk fiyatı – “scarcity pricing” , fiyat sinyalini güçlendirerek hem ödüllendirme hem de uzun dönemli yatırım

35 thoughts on “30 Kasım 2016”

 1. Aw, this was an actually great post. In suggestion I wish to put in composing similar to this in addition? taking time and also actual initiative to make a great post? yet what can I claim? I put things off alot and by no means appear to obtain something done.

 2. This is the ideal blog for any person that wants to discover this subject. You recognize a lot its practically tough to say with you (not that I in fact would want?HaHa). You most definitely placed a brand-new spin on a topic thats been blogged about for many years. Excellent stuff, simply great!

 3. This is the right blog site for anyone who wants to find out about this subject. You recognize a lot its practically hard to suggest with you (not that I actually would want?HaHa). You certainly put a new spin on a subject thats been covered for years. Fantastic things, simply terrific!

 4. Hello just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 5. Thanks for enabling me to obtain new thoughts about computer systems. I also hold the belief that one of the best ways to help keep your notebook computer in perfect condition is with a hard plastic material case, or shell, that matches over the top of one’s computer. These kind of protective gear are model precise since they are made to fit perfectly within the natural casing. You can buy these directly from the owner, or through third party sources if they are for your laptop, however don’t assume all laptop could have a covering on the market. Again, thanks for your points.

 6. When I originally commented I clicked the -Alert me when brand-new remarks are added- checkbox as well as currently each time a remark is included I get 4 e-mails with the same comment. Exists any way you can remove me from that service? Many thanks!

 7. Hello there! I just would like to offer a huge thumbs up for the excellent information you have here on this article. I will be returning to your blog site for even more quickly.

 8. After study a few of the post on your internet site now, as well as I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my book marking web site list as well as will be examining back soon. Pls take a look at my web site too and also let me know what you think.

 9. I was really delighted to discover this web-site. I wished to thanks for your time for this remarkable read!! I absolutely taking pleasure in every little of it as well as I have you bookmarked to take a look at new things you post.

 10. The following time I read a blog site, I hope that it does not disappoint me as much as this. I suggest, I know it was my option to read, but I actually believed youd have something interesting to say. All I listen to is a lot of grumbling about something that you can deal with if you werent as well active looking for interest.

 11. Oh my benefits! a remarkable short article man. Thanks Nevertheless I am experiencing issue with ur rss. Don?t understand why Not able to subscribe to it. Exists any individual obtaining similar rss issue? Any individual that recognizes kindly respond. Thnkx

 12. A remarkable share, I just provided this onto a coworker who was doing a little analysis on this. And he actually got me breakfast because I discovered it for him. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for investing the moment to review this, I feel strongly concerning it as well as like learning more on this topic. When possible, as you come to be experience, would you mind updating your blog site with even more details? It is very valuable for me. Big thumb up for this blog post!

 13. I?m amazed, I must state. Truly seldom do I experience a blog site that?s both informative as well as entertaining, and let me inform you, you have actually struck the nail on the head. Your concept is superior; the issue is something that inadequate people are speaking intelligently about. I am extremely delighted that I came across this in my look for something connecting to this.

 14. Oh my goodness! an amazing write-up man. Thank you However I am experiencing concern with ur rss. Don?t recognize why Not able to subscribe to it. Is there any person obtaining similar rss problem? Any individual who understands kindly react. Thnkx

 15. I found your blog site on google and examine a few of your early blog posts. Continue to keep up the great run. I just added up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to finding out more from you later!?

 16. When I originally commented I clicked the -Alert me when brand-new remarks are included- checkbox and now each time a remark is added I get four emails with the exact same comment. Is there any way you can eliminate me from that service? Thanks!

 17. The following time I read a blog site, I really hope that it doesn’t dissatisfy me as long as this set. I suggest, I know it was my selection to review, however I in fact assumed youd have something intriguing to say. All I hear is a lot of whining concerning something that you might fix if you werent as well hectic looking for interest.

 18. Nice article. I learn something much more difficult on various blog sites daily. It will certainly constantly be stimulating to check out content from other authors as well as practice a something from their shop. I?d prefer to utilize some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll provide you a link on your internet blog. Many thanks for sharing.

 19. It?s tough to find educated individuals on this topic, but you sound like you understand what you?re speaking about! Many thanks

 20. I?m amazed, I have to claim. Really hardly ever do I run into a blog that?s both instructional and also amusing, as well as let me tell you, you have struck the nail on the head. Your concept is superior; the concern is something that inadequate people are speaking smartly about. I am really pleased that I stumbled across this in my look for something relating to this.

 21. Hello there! I just would like to offer a massive thumbs up for the excellent info you have right here on this article. I will be coming back to your blog site for even more quickly.

 22. Oh my benefits! an outstanding write-up dude. Thanks However I am experiencing problem with ur rss. Don?t understand why Not able to subscribe to it. Exists any individual obtaining the same rss problem? Any person that knows kindly respond. Thnkx

 23. I am often to blogging and also i really appreciate your content. The post has truly peaks my passion. I am mosting likely to bookmark your website as well as maintain checking for brand-new information.

Leave a Reply

Your email address will not be published.