1 Eylül 2016

Petrol istatistikleri bir uzmanlık alanı, kondensatlar kısmı hep başımıza geliyor. Ham petrol istatistiklerine katıp rakamları çoğaltıyorlar, ama detaya dikkat etmek lazım. Pazartesi ABD rafinerilerinin kış yakıtlarına hazırlık sezonu başlıyor. Dergi özetinde ORDC ilginç ve çok tartışılıyor. Enerji verimliliği bir ürün değiştirmeden kalıcı olmuyor, onun da rebound etkisi İngiltere örneğinde %36 civarında. Yani %10 verimli olsan talep %6.4 düşüyor.

Bilgiler

“Yazın petrol stoklardan büyük çekiş neden olmadı”. ABD ham petrol stoklarında “minimum operating levels” ve “forward cover” 17.5 günlük rafineri talebine denk geliyor. 2004’te bunun da altına düşerek 270 milyon varile düşmüş. Nisan sonu ham petrol stokları 543 milyon varildi. Tüm petrol stokları (ürünler dahil) 1.4 milyar varil, yaz sonu. EIA cevap: talebi yüksek tahmin edip, üretimi düşük tahmin ettik.

Jet yakıt ağaçlarda yetişir. Elsevier’deki haberde Avustralya’da ökaliptler, çam ağaçlarından hektarda 500 kg terpene üretilebilir ki, bu da ökaliptus ağaçlarından elde ediliyor. Ayrıca yüksek kalite mucize materyal graphene için de kullanılabilir. Graphene ne? 2 boyutlu karbon yapı/film, mm’nin 1 milyonda biri kalınlığında ve çelikten 100 kat güçlü.

Flywheel denen düzentekerler hafif raylı taşımacılıkta da yavaşlarken enerjiyi depolayıp, hızlanırken geri vermek için kullanılıyor. Alberta’da %31 enerji, %11 maliyet tasarrufu sağlamışlar. Hannover’da da test ediyorlar, istasyonlara yerleştirmişler, depolama sistem trende değil istasyonda dikkat!

Google sene sonuna kadar Quantum bilgisayar alanında 9 bitlik(qubitlik) yapıdan ilk etapta 6×7=42 qubit yapıları test ediyor. 50 qubit bilgisayara ödül var. Geçtiğimiz ay sessizce bir makale de yayınlanmış.

Kondensat (condensate-kısaca conde)’ler çok önemli, istatistik anlamında da, süper hafif ham petrol doğal ürünü denebilir. APIsi 50 üzeri. Eagle Ford, Güney Texas’taki üretiminin önemli bir bölümü de kondensatlardı. Fiyatları daha çok Light Louisiana Sweet(LLS) ve Brent’e koreleli. Aslında exportlarda da önemli bir hacme sahip iken yıldızı düştü.

Nijerya ulusal petrol şirketi ülke üretiminin günde 1 milyon varilini satıyor. Bu satışlardan Nijerya gelirini arttırabilir.

Çin’in “yeşil” tanımı “temiz kömür” projelerini de içeriyor. Küresel olarak yeşil tahviller kömürü dahil etmez. Yeşil tahviller nedir? Gelirlerin çevre ve iklim dostu projelerde harcandığı vergisiz borçlanma araçları. 16 Çin bankası 15 milyar dolar yeşil tahvil sağlamış.

İngiltere’de 3500 kilise ya elektrik arzını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor ya da sağlamayı düşünüyor. Salvation Army’nin 2000 kilisesinde zaten hali hazırda yenilenebilir enerji kullanıyormuş. Konuyla ilgili bir de web sitesi var “Big Church Switch”. Katolik kiliselerinin yenilenebilir enerjiye geçişinde Papa Francis’in iklim değişikliği söylemi de etkili